Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2018 14:39 105/2017 105/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
03.01.2018 14:07 104/2017 104/2017 - w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej procedurę ewidencji i redystrybucji wpływów z opłat związanych z ochroną środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
03.01.2018 13:51 103/2017 103/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
03.01.2018 13:38 102/2017 102/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
03.01.2018 13:33 101/2017 101/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
28.12.2017 12:08 100/2017 100/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do prawidłowego przeprowadzenia likwidacji składników mienia ruchomego będących na wyposażeniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
22.12.2017 14:28 99/2017 99/2017 - w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
21.12.2017 11:51 98/2017 98/2017 - w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2018 r. przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę
21.12.2017 11:48 97/2017 97/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego
20.12.2017 14:18 96/2017 96/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
11.12.2017 13:15 95/2017 95/2017- w sprawie wyznaczenia reprezentantów Województwa Dolnośląskiego do grupy roboczej do spraw realizacji Porozumienia Województwa Dolnośląskiego i Gminy Wrocław z dnia 8.11.2017 r. dotyczącego spółki Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED spółka akcyjna
08.12.2017 09:42 94/2017 94/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno-finansowa
07.12.2017 08:21 93/2017 93/2017 W sprawie uchylenia zarządzenia nr 105/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
07.12.2017 08:18 92/2017 92/2017 - W sprawie uchylenia zarządzenia nr 119/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych
06.12.2017 11:38 91/2017 91/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
01.12.2017 07:52 90/2017 90/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
01.12.2017 07:48 89/2017 89/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
01.12.2017 07:44 88/2017 88/2017 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 103/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. młodzieży
30.11.2017 09:37 87/2017 87/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
28.11.2017 13:24 86/2017 86/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 54/17 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangazowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
17.11.2017 11:43 85/2017 85/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
17.11.2017 11:40 84/2017 84/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
17.11.2017 11:36 83/2017 83/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia
15.11.2017 08:47 82/2017 82/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 73/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego
31.10.2017 11:06 81/2017 81/2017 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
31.10.2017 11:03 80/2017 80/2017 - W sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
31.10.2017 11:00 79/2017 79/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
31.10.2017 10:56 78/2017 78/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
27.10.2017 10:37 77/2017 77/2017 - w sprawie ogłoszenia Konkursu dla dolnośląskich mediów "Dolnośląska Nagroda Dziennikarska" i powołania Komisji Konkursowej
27.10.2017 08:51 76/2017 76/2017 - w sprawie powołania „Zespołu ds. opracowania koncepcji ochrony środowiska w obszarze Polany Jakuszyckiej”

1 2 3 4 następna