Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2017 12:05 75/2017 75/2017 - w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
02.10.2017 09:34 74/2017 74/2017 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
29.09.2017 14:24 73/2017 73/2017 - W sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
29.09.2017 14:20 72/2017 72/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
29.09.2017 14:02 71/2017 71/2017 - W sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
27.09.2017 14:48 70/2017 70/2017 - w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu
25.09.2017 07:41 68/2017 68/2017 - W sprawie ustalenia Regulaminu funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wyższych stanach gotowości obronnej państwa
25.09.2017 07:34 67/2017 67/2017 - w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
25.09.2017 07:31 66/2017 66/2017 - w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Zarządu Województwa Dolnośląskiego
19.09.2017 12:45 65/2017 65/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
07.09.2017 09:28 64/2017 64/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
01.09.2017 14:20 63/2017 63/2017 - zmiany zarządzenia nr 122/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie pilotażowego wdrożenia jednolitego systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
24.08.2017 13:01 62/2017 62/2017 - w sprawie powołania komisji na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepszą potrawę regionalną Dolnego Śląska konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
09.08.2017 12:09 61/2017 61/2017 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu na „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” województwa dolnośląskiego w 2017 oraz komisji ds. oceny wieńców
03.08.2017 09:38 60/2017 60/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2016 w sprawie powołania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zespołu ds. wdrożenia Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
02.08.2017 11:34 59/2017 59/2017 - w sprawie ustanowienia dni wolnych od pracy w 2017 r. przysługujących w zamian za święto przypadające w sobotę
28.07.2017 07:00 58/2017 58/2017 - W sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 czerwca 2015 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
26.07.2017 08:32 57/2017 57/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
20.07.2017 08:21 56/2017 56/2017 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu „Wakacyjny konkurs plastyczny – zamki i pałace Dolnego Śląska. Radość odkrywania – pasja tworzenia”
19.07.2017 13:16 55/2017 55/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
13.07.2017 13:28 54/2017 54/2017 - w sprawie określenia składu Grupy roboczej jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
13.07.2017 13:25 53/2017 53/2017 - w sprawie określenia składu i szczegółowych zasad realizacji zadań Komitetu ekspertów jako podmiotu zaangażowanego w proces opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
10.07.2017 13:18 52/2017 52/2017 - w sprawie powołania Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2017 - 2020
05.07.2017 10:48 51/2017 51/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 46/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
30.06.2017 10:29 50/2017 50/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego
30.06.2017 10:15 49/2017 49/2017 - w sprawie Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
21.06.2017 10:16 48/2017 48/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
01.06.2017 14:20 47/2017 47/2017 - w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji i przeliczenia głosów oddanych na kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 2017-2020
01.06.2017 14:12 46/2017 46/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
01.06.2017 14:08 45/2017 45/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka

1 2 3 następna