Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.05.2017 09:12 43/2017 43/2017 - w sprawie powołania Komisji ds. wyłonienia laureatów konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017”
25.05.2017 08:36 42/2017 42/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
10.05.2017 13:38 41/2017 41/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2010 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustanowienia Polityki Jakości oraz określenia Celów Jakościowych wynikających z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
09.05.2017 15:06 40/2017 40/2017 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 105/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
09.05.2017 15:03 39/2017 39/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 maja 2016 r. szczegółowego zakresu zadań Departamentu Infrastruktury
09.05.2017 14:33 38/2017 38/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
09.05.2017 14:23 37/2017 37/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
09.05.2017 14:20 36/2017 36/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego
09.05.2017 14:12 35/2017 35/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
08.05.2017 12:40 34/2016 34/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 102/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Osób Niepełnosprawnych
14.04.2017 13:37 33/2017 33/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rewitalizacji
12.04.2017 08:51 32/2017 32/2017 - w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
07.04.2017 09:59 31/2017 31/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
31.03.2017 08:22 30/2017 30/2017 - w sprawie powołania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego zespołu zadaniowego ds. partnerstwa publiczno-prywatnego
31.03.2017 07:04 29/2017 29/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 85/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
28.03.2017 10:46 28/2017 28/2017 - w sprawie ogłoszenia Konkursu dla dolnośląskich mediów "Poszerzamy perspektywę" i powołania Komisji Konkursowej
22.03.2017 08:43 27/2017 27/2017 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu na „Najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną" oraz powołania komisji ds. oceny palm i pisanek
22.03.2017 08:35 26/2017 26/2017 - w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
22.03.2017 07:50 25/2017 25/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.03.2017 08:29 24/2017 24/2017 - w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.03.2017 08:10 23/2017 23/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 81/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 września 2015 r. powołania Grupy roboczej do spraw analizy ryzyka nadużyć finansowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
07.03.2017 07:57 22/2017 22/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 118/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin Edukacja oraz Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw
06.03.2017 12:10 21/2017 21/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
06.03.2017 11:51 20/2017 20/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
06.03.2017 11:46 19/2017 19/2017 - w sprawie powołania zespołu oceniającego, który dokona oceny wniosków o wybór operacji zgłoszonych do realizacji w 2017 roku w ramach Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego
06.03.2017 11:30 18/2017 18/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedzin: Zatrudnienie oraz Integracja społeczna
06.03.2017 10:50 17/2017 17/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
06.03.2017 10:36 16/2017 16/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 37/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia procedury składania oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia marszałkowi województwa
07.02.2017 09:20 15/2017 15/2017 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
07.02.2017 09:01 14/2017 14/2017 - przemieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego na Stanowisko Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy

1 2 następna