Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.02.2017 09:20 15/2017 15/2017 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
07.02.2017 09:01 14/2017 14/2017 - przemieszczenia Zarządu Województwa Dolnośląskiego na Stanowisko Kierowania w Zapasowym Miejscu Pracy
07.02.2017 07:32 13/2017 13/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
02.02.2017 13:13 12/2017 12/2017 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
31.01.2017 14:16 11/2017 11/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
30.01.2017 10:09 10/2017 10/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
27.01.2017 13:56 9/2017 9/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
25.01.2017 11:13 8/2017 8/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Budżetu i Finansów
24.01.2017 08:27 7/2017 7/2017 - w sprawie zmian w składzie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
23.01.2017 14:15 6/2017 6/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Kancelarii Sejmiku
23.01.2017 14:08 5/2017 5/2017 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Wydziału Nadzoru i Kontroli
23.01.2017 13:51 4/2017 4/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
23.01.2017 13:41 3/2017 3/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
23.01.2017 13:29 2/2017 2/2017 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego obiekty hotelarskie
19.01.2017 12:37 1/2017 1/2017 - w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Województwa Dolnośląskiego i ustalenia regulaminu jej działania