Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.01.2017 13:15 126/2016 126/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
04.01.2017 09:24 125/2016 125/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
03.01.2017 08:47 124/2016 124/2016 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 12:18 123/2016 123/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 107/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
30.12.2016 10:37 122/2016 122/2016 - w sprawie pilotażowego wdrożenia jednolitego systemu teleinformatycznego do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
30.12.2016 10:24 121/2016 121/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 123/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie systemu wykonywania czynności kancelaryjnych
30.12.2016 10:18 120/2016 120/2016 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 27/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
30.12.2016 07:08 119/2016 119/2016 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 56/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania „Podgrupy ds. nieprawidłowości w zakresie wykorzystania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013”
21.12.2016 12:49 118/2016 118/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 111/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na ekspertów regionalnych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
16.12.2016 13:50 117/2016 117/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 89/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
16.12.2016 12:51 116/2016 116/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 października 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
16.12.2016 12:23 115/2016 115/2016 - w sprawie powołania koordynatorów Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
16.12.2016 08:39 114/2016 114/2016 - w sprawie powołania Zespołu ds. wizerunku i promocji Województwa Dolnośląskiego
02.12.2016 14:54 113/2016 113/2016 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
24.11.2016 13:24 112/2016 112/2016 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
09.11.2016 14:50 111/2016 111/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 80/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
02.11.2016 14:28 110/2016 110/2016 - w sprawie powołania Pełnomocnika Marszałka ds. kluczowych projektów Samorządu Województwa Dolnośląskiego
02.11.2016 14:16 109/2016 109/2016 - w sprawie utworzenia grupy roboczej ds. wypracowania "Polityki samorządu Województwa Dolnośląskiego wobec spółki Stawy Milickie spółka akcyjna"
31.10.2016 14:02 108/2016 108/2016 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
31.10.2016 13:13 107/2016 107/2016 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
31.10.2016 12:58 106/2016 106/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia i Promocji Województwa
31.10.2016 12:25 105/2016 105/2016 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
31.10.2016 12:04 104/2016 104/2016 - w sprawie wprowadzenia Instrukcji zapobiegania i przeciwdziałania potencjalnym zjawiskom korupcyjnym w Wydziale Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
31.10.2016 11:04 103/2016 103/2016 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika ds. młodzieży
26.10.2016 13:22 102/2016 102/2016 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 68/2005 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 września 2005 r. w sprawie Regulaminu Publikowania Informacji w Biuletynie Informacji Publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
26.10.2016 13:16 101/2016 101/2016 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 4/2005 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
05.10.2016 14:06 100/2016 100/2016 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.
13.10.2016 10:03 99/2016 99/2016 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowej procedury przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
04.10.2016 09:00 98/2016 98/2016 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
04.10.2016 08:39 97/2016 97/2016 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich

1 2 3 4 5 następna