Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2015 14:23 III/26/2002 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/656/2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie likwidacji Dolnośląskiego Centrum Diagnostyki Medycznej DOLMED we Wrocławiu celem utworzenia niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej
10.09.2015 14:12 III/25/2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.09.2015 14:12 III/24/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Dolnośląskiego Centrum Pediatrycznego im. J. Korczaka we Wrocławiu
10.09.2015 14:09 III/23/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
10.09.2015 14:07 III/22/2002 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
10.09.2015 14:06 III/21/2002 w sprawie przedłużenia terminu zakończenia działalności likwidowanej Przychodni Stomatologicznej i Poradni Chirurgii Stomatologicznej Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu
10.09.2015 14:05 III/20/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
10.09.2015 14:04 III/19/2002 w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
10.09.2015 14:04 III/18/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
10.09.2015 14:03 III/17/2002 w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
10.09.2015 14:03 III/16/2002 w sprawie wyposażenia w majątek Ośrodka Szkolno Wychowawczego Dzieci Niewidomych im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu przy ul. Kasztanowej 3a/5
10.09.2015 13:56 III/15/2002 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w Kudowie Zdroju na rzecz Miasta Kudowa Zdrój
10.09.2015 13:55 III/14/2002 w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Województwa Dolnośląskiego w okresie od 01.04.2003 r. do 31.03.2006 r.
10.09.2015 13:54 III/13/2002 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/433/2000 z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa.
10.09.2015 13:53 III/12/2002 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002
10.09.2015 13:53 III/11/2002 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2002
10.09.2015 13:50 III/10/2002 w sprawie pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku
10.09.2015 13:49 III/9/2002 w spr zm Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XL/768/2001 z dnia 28 grudnia 2001 roku w spr zm uchwały Nr XXXVI/597/2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2001 roku w spr likwidacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku celem utworzenia zakładu niepublicznego
10.09.2015 13:46 III/8/2002 w sprawie zatwierdzenia zmian w Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego zawartego w dniu 19 czerwca 2001 roku w Warszawie pomiędzy Radą Ministrów a Samorządem Województwa Dolnośląskiego.
10.09.2015 13:44 II/7/2002 w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
10.09.2015 13:34 II/6/2002 w sprawie powołania komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz ich składników osobowych i przewodniczących
10.09.2015 13:33 II/5/2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.09.2015 13:32 II/4/2002 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.09.2015 13:31 II/3/2002 w sprawie wstąpienia Piotra Borysa na miejsce radnego Emiliana Stańczyszyna
10.09.2015 13:28 I/2/2002 w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.09.2015 13:25 I/1/2002 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Emiliana Stańczyszyna