Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2015 10:05 XXXV/451/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
22.09.2015 10:04 XXXV/449/2004 w sprawie odwołania radnej Małgorzaty Radziewicz ze składu Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
22.09.2015 10:04 XXXV/450/2004 w sprawie odwołania radnego Szymona Pacyniaka ze składu Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
22.09.2015 10:03 XXXV/447/2004 w spr zm Uchwały Nr XIX/366/2000 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2000 roku w spr określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/714/2001 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2001 roku
22.09.2015 10:03 XXXV/448/2004 w sprawie podjęcia apelu dotyczącego uchwały Zarządu Telewizji Polskiej o całkowitym rozłączeniu pasm programu II i III
22.09.2015 10:02 XXXV/446/2004 w spr zm Uchwały Nr XXXI/375/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2004 roku w spr ustalenia limitów wieloletnich zobowiązań Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągania w/w zobowiązań
22.09.2015 10:01 XXXV/445/2004 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004
22.09.2015 09:59 XXXV/444/2004 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
22.09.2015 09:58 XXXV/443/2004 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2005
22.09.2015 09:57 XXXIV/441/2004 w spr złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.II.0911-10/24/04 z dnia 26 listopada 2004 roku stwierdzające nieważność Uchwała Nr XXXII/409/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2004, w spr wyznaczenia specjalisty z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej do składu Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
22.09.2015 09:57 XXXV/442/2004 w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
22.09.2015 09:56 XXXIV/439/2004 w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego 60-lecia polskiego osadnictwa na Dolnym Śląsku
22.09.2015 09:56 XXXIV/440/2004 w sprawie odwołania radnego Piotra Borysa ze składu Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
22.09.2015 09:51 XXXIV/437/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim
22.09.2015 09:51 XXXIV/438/2004 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
22.09.2015 09:50 XXXIV/435/2004 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu
22.09.2015 09:50 XXXIV/436/2004 w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim
22.09.2015 09:49 XXXIV/433/2004 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/180/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2003 roku w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
22.09.2015 09:49 XXXIV/434/2004 w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu
22.09.2015 09:48 XXXIV/431/2004 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej przyspieszenia prac nad korytarzem transportowym Wrocław – Łódź – Warszawa
22.09.2015 09:48 XXXIV/432/2004 w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/252/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
22.09.2015 09:47 XXXIV/430/2004 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2005 – 2013 będącej integralną częścią Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego
22.09.2015 09:45 XXXIV/429/2004 w sprawie powołania składu Rady Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
22.09.2015 09:43 XXXIV/428/2004 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008 realizowanego przez Samorząd Województwa
22.09.2015 09:42 XXXIII/426/2004 w sprawie podjęcia rezolucji dotyczącej sytuacji na Ukrainie
22.09.2015 09:42 XXXIII/427/2004 w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
22.09.2015 09:40 XXXIII/424/2004 w sprawie pożyczki krótkoterminowej dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
22.09.2015 09:40 XXXIII/425/2004 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004
22.09.2015 09:39 XXXIII/423/2004 w spr zmiany składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacyjno Ortopedycznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Młodzieży w Trzebnicy, zatwierdzonej Uchwałą nr XIV/167/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2003
22.09.2015 09:38 XXXIII/422/2004 w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy

1 2 3 4 5 6 następna