Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.12.2015 10:19 L/698/2005 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/503/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 10:18 L/696/2005 w sprawie powołania Członka Rady Społecznej w Zespole Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich
03.12.2015 10:18 L/697/2005 w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu
03.12.2015 10:17 L/694/2005 w sprawie likwidacji Szpitala Chirurgii Plastycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polanicy Zdroju
03.12.2015 10:17 L/695/2005 w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marciniaka we Wrocławiu
03.12.2015 10:16 L/692/2005 w spr zm Uchwały Nr XLIX/680/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 grudnia 2005 roku w spr ustalenia limitów wieloletnich zobowiązań Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów i działań współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągania w/w zobowiązań
03.12.2015 10:16 L/693/2005 w sprawie Apelu dotyczącego przyśpieszenia budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia
03.12.2015 10:14 L/691/2005 w spr zm uchwały Nr XVII/226/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w spr opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz stawek opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego i obiektów umieszczonych w pasie drogowym będących w zarządzie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu
03.12.2015 10:09 XLIX/689/2005 w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
03.12.2015 10:08 XLIX/688/2005 w sprawie przejęcia od Miasta Legnica do prowadzenia jako wspólną instytucję kultury – Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy
03.12.2015 10:07 XLIX/686/2005 w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznoprawnych zobowiązań publicznych zakładów opieki zdrowotnej wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
03.12.2015 10:07 XLIX/687/2005 w sprawie trybu prac organów Samorządu Województwa Dolnośląskiego przy powoływaniu i odwoływaniu członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
03.12.2015 10:06 XLIX/685/2005 w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Szpitalu Chirurgii Plastycznej w Polanicy Zdroju, zatwierdzonej uchwałą nr XIV/173/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 października 2003r.
03.12.2015 09:54 XLIX/684/2005 w sprawie pożyczki krótkoterminowej dla Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
03.12.2015 09:53 XLIX/682/2005 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku w 2006r.
03.12.2015 09:53 XLIX/683/2005 w sprawie przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
03.12.2015 09:46 XLIX/681/2005 w sprawie Programu edukacji ekologicznej pod nazwą „Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska”
03.12.2015 09:45 XLIX/680/2005 w spr ustalenia limitów wieloletnich zobowiązań Województwa Dolnośląskiego na realizację projektów i działań współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągania w/w zobowiązań
03.12.2015 09:44 XLIX/679/2005 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Kłodzku przy ul. Zawiszy Czarnego 2, obręb – Centrum, AM-1, działka nr 62, na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko
03.12.2015 09:43 XLIX/678/2005 w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008 realizowanym przez Samorząd Województwa
03.12.2015 09:37 XLVIII/676/2005 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:37 XLVIII/677/2005 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:36 XLVIII/674/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:36 XLVIII/675/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:35 XLVIII/672/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:35 XLVIII/673/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:34 XLVIII/670/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:34 XLVIII/671/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:33 XLVIII/668/2005 w sprawie odwołania radnego Wacława Berusa ze składu Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 09:33 XLVIII/669/2005 w sprawie zmian w składzie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna