Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.01.2016 11:19 XVII/464/15 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
05.01.2016 11:16 XVII/463/15 Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
05.01.2016 11:13 XVII/462/15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
05.01.2016 11:11 XVII/461/15 Uchwała w sprawie zatwierdzenia odwołania przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
05.01.2016 10:08 XVII/460/15 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uwzględnienia w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami innowacyjnego sposobu odbioru i segregacji odpadów komunalnych
05.01.2016 10:06 XVII/459/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łagiewniki
05.01.2016 10:04 XVII/458/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świerzawa
05.01.2016 10:03 XVII/457/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Podgórzyn
05.01.2016 10:00 XVII/456/15 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krośnice
05.01.2016 09:58 XVII/455/15 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Świebodzice darowizny nieruchomości niezabudowanej, położonej w Świebodzicach, stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
05.01.2016 09:51 XVII/454/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/1025/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
05.01.2016 09:43 XVII/453/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VII/66/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
05.01.2016 09:41 XVII/452/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1697/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
05.01.2016 09:40 XVII/451/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/428/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg wojewódzkich
05.01.2016 09:39 XVII/450/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w roku 2015 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
05.01.2016 09:37 XVII/449/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
05.01.2016 09:34 XVII/448/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
05.01.2016 09:30 XVII/447/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1478/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Świdnica realizacji zadania pn.: "Rozbudowa wraz z przebudową ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Jana Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda"
05.01.2016 09:25 XVII/446/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/417/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: "Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342"
05.01.2016 09:22 XVII/445/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/349/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Wałbrzych realizacji zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce" będącej zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego"
05.01.2016 09:17 XVII/444/15 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Nowa Ruda realizacji zadania pn.: "Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie"
05.01.2016 09:16 XVII/443/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/947/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Centrum Onkologii we Wrocławiu
05.01.2016 09:14 XVII/442/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/945/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
05.01.2016 09:13 XVII/441/15 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
05.01.2016 09:11 XVII/440/15 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
05.01.2016 09:08 XVII/439/15 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
05.01.2016 09:07 XVII/438/15 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr IV/45/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
05.01.2016 09:05 XVII/437/15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2015
05.01.2016 09:01 XVII/436/15 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
03.12.2015 10:09 XVI/435/15 w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna