Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2014 11:24 III/43/14 Uchwała w sprawie skargi na uchwałę nr XLVIII/1624/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2014 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
31.12.2014 11:23 III/42/14 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
31.12.2014 11:22 III/41/14 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały XLIV/1467/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
31.12.2014 11:06 III/40/14 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
31.12.2014 10:30 III/39/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/1466/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
31.12.2014 10:26 III/38/14 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kłodzko
31.12.2014 10:20 III/37/14 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gryfów Śląski
31.12.2014 10:17 III/36/14 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Jemielno
31.12.2014 10:16 III/35/14 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Gądkowice
31.12.2014 10:14 III/34/14 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Czernina Dolna
31.12.2014 10:12 III/32/14 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Dziadowa Kłoda
31.12.2014 10:12 III/33/14 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Pielgrzymka
31.12.2014 10:10 III/31/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LV/2131/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim w sprawie przyjęcia powierzanego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych Legnica – Żary i Żary – Węgliniec
30.12.2014 09:23 II/30/14 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 09:22 II/29/14 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
30.12.2014 09:18 II/28/14 Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 09:17 II/27/14 Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 09:15 II/26/14 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Ziębice darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Wadochowice, stanowiącej własność Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 09:14 II/25/14 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania .................................................. z dnia 6 listopada 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa dokonanego Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego
30.12.2014 09:13 II/24/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/999/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Żórawina
30.12.2014 09:12 II/23/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
30.12.2014 09:11 II/22/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
30.12.2014 09:09 II/21/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/511/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg wojewódzkich
30.12.2014 09:08 II/20/14 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn.: „Letnie utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica”
30.12.2014 09:06 II/19/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1697/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
30.12.2014 08:34 II/18/14 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego budowy drogi ekspresowej Wrocław – Ziemia Kłodzka – południowa granica państwa
30.12.2014 08:32 II/17/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 08:30 II/16/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 08:29 II/15/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.12.2014 08:18 II/14/14 w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1 2 następna