Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.12.2014 13:54 83/2014 83/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Prawnego i Kadr
31.12.2014 13:46 82/2014 82/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
31.12.2014 08:54 84/2014 84/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
23.12.2014 12:59 81/2014 81/2014 - w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
23.12.2014 12:54 80/2014 80/2014 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. Przewodników Turystycznych Górskich
19.12.2014 13:10 79/2014 79/2014 - w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji i przeliczenia głosów oddanych na kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
02.12.2014 12:57 78/2014 78/2014 - w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
10.11.2014 13:32 77/2014 77/2014 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
17.10.2014 10:19 76/2014 76/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 70/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu „Zbieramy zużyte baterie 2014”
17.10.2014 10:09 75/2014 75/2014 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2014r.
25.09.2014 10:59 74/2014 74/2014 - w sprawie powołania Regionalnej Komisji Konkursowej, która dokona oceny projektów i wyłoni laureatów w ramach konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
25.09.2014 10:54 73/2014 73/2014 - w sprawie regionalnej komisji egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie dolnośląskim oraz zasad wynagradzania członków regionalnej komisji
25.09.2014 10:48 72/2014 72/2014 - w sprawie trybu postępowania z dokumentami objętymi tajemnicą skarbową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
15.09.2014 14:25 71/2014 71/2014 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
12.09.2014 14:51 70/2014 70/2014 - w sprawie ogłoszenia konkursu „Zbieramy zużyte baterie 2014”
12.09.2014 14:48 69/2014 69/2014 - w sprawie powołania Kapituły Konkursu „Dolny Śląsk przyjazny rodzinie”
09.09.2014 12:15 68/2014 68/2014 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z gminami uzdrowiskowymi
05.09.2014 09:56 67/2014 67/2014 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 44/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. współpracy z gminami uzdrowiskowymi
05.09.2014 09:46 66/2014 66/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 17/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
05.09.2014 09:40 65/2014 65/2014 - w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
28.08.2014 14:52 64/2014 64/2014 - w sprawie ustanowienia koordynatora ds. dolnośląskiego programu budowy mini pływalni przyszkolnych oraz przygotowania koncepcji realizacji inwestycji na Polanie Jakuszyckiej
25.08.2014 14:05 63/2014 63/2014 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny prac nadesłanych na konkurs „Rysuję PROW 2007-2013” – III edycja
25.08.2014 14:02 62/2014 62/2014 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
20.08.2014 13:19 61/2014 61/2014 - w sprawie przyjęcia warunków konkursu na „Najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy” województwa dolnośląskiego w 2014 roku oraz powołania komisji ds. oceny wieńców.
20.08.2014 13:12 60/2014 60/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu dla beneficjentów „Dolnośląski lider RPO” i powołania Komisji Konkursowej
12.08.2014 07:37 59/2014 59/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. koordynacji wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013”
31.07.2014 11:56 58/2014 58/2014 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
23.07.2014 08:13 57/2014 57/2014 - w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”
16.07.2014 07:58 56/2014 56/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zmiany składu „Podgrupy ds. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013”
11.07.2014 10:21 55/2014 55/2014 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. przygotowania Kontraktu Terytorialnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1 2 3 następna