Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2014 12:32 LV/2237/14 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Gerasowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:31 LV/2236/14 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Raszkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:30 LV/2235/14 Uchwała w sprawie przyznania Ireneuszowi Żurawskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:29 LV/2234/14 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Bicz – Święcickiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:28 LV/2233/14 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Wosikowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:27 LV/2232/14 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Siemaszowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:26 LV/2231/14 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Banachowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:25 LV/2230/14 Uchwała w sprawie przyznania Bożenie Kłusek Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:24 LV/2228/14 Uchwała w sprawie przyznania Wandzie Zarównej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:24 LV/2229/14 Uchwała w sprawie przyznania Izabeli Skrybant - Dziewiątkowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:23 LV/2227/14 Uchwała w sprawie przyznania Marcie Pilak Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:22 LV/2225/14 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Furtanowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:22 LV/2226/14 Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Łopuchowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:21 LV/2224/14 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kierzekowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:20 LV/2223/14 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Krzemieniowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:18 LV/2221/14 Uchwała w sprawie przyznania Renacie Mauer – Różańskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:18 LV/2222/14 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Lisiakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:17 LV/2220/14 Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Kachniarzowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:16 LV/2219/14 Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Napiórkowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:15 LV/2218/14 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Janikowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:13 LV/2217/14 Uchwała w sprawie przyznania Remigiuszowi Wirze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:12 LV/2216/14 Uchwała w sprawie przyznania Jarosławowi Wikierze Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:09 LV/2215/14 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Popielarzowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:08 LV/2214/14 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Małyszce Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:07 LV/2213/14 Uchwała w sprawie przyznania Elżbiecie Niewolskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:06 LV/2211/14 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Naszkowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:06 LV/2212/14 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Mordelowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:05 LV/2210/14 Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Kobielskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:03 LV/2208/14 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Butyńskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.11.2014 12:03 LV/2209/14 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Czumowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna