Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2017 10:46 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: TRANSPIACH Kopalnia Kruszywa, Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna o zmianę koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Siedlakowice I”.
23.05.2017 08:45 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 maja 2017 roku wydana została decyzja nr 9/E/2017- koncesja na wydobywanie wód leczniczych ze złoża "Gorzanów", położonego w miejscowości Gorzanów, gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Koncesja udzielona została Wytwórni Wód Mineralnych „Mineral” Marek Duda, Augustyn Maślanka Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej.
19.05.2017 15:26 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14 kwietnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: : Mapo Mining Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna o zmianę koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Pększyn”.
16.05.2017 15:22 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20 marca 2017 roku wpłynął wniosek firmy: SAND WEST Sp. z o.o. o przeniesienie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Raszowice II".
16.05.2017 15:21 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Polskie Piaski Sp. z o.o. II Sp.K. o przeniesienie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Żeleźnik I".
16.05.2017 15:20 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku wpłynął Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. o przeniesienie koncesji na wydobywanie bazaltu ze złoża "Męcinka I".
09.05.2017 14:44 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 8 marca 2017 r., wydana została decyzja nr 5/E/2017, tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Czernikowice II” położonego w miejscowości Czernikowice w gminie Chojnów, powiat legnicki, woj. dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie GRAWOL Kruszywa Sp. z o.o. w Goliszowie
28.04.2017 09:09 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 21 marca 2017 roku wpłynął wniosek formy: WIKA Kopalnia Księginice Sp. z o.o. o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Księginice".
14.04.2017 13:32 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17 lutego 2017 roku wpłynął wniosek Wytwórni Wód Mineralnych „Mineral” Marek Duda, Augustyn Maślanka Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej, o wydanie koncesji na wydobywanie wód leczniczych w miejscowości Gorzanów.
05.04.2017 09:59 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 5 kwietnia 2017 r., wydana została decyzja nr 8/E/2017, tj. koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża melafiru "Rybnica Leśna" w granicach obszaru górniczego "Rybnica Leśna II". Koncesja udzielona została udzielona została firmie: Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o.
16.03.2017 15:17 DW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 16 marca 2017 roku wydana została decyzja nr 7/E/2017 - koncesja na wydobywanie gabra ze złoża „Braszowice” w granicach obszaru górniczego „Braszowice III”, położonego w miejscowości Braszowice, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie: Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. o.
09.03.2017 14:12 Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 13 lutego 2017 roku wpłynął wniosek Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża melafiru "Rybnica Leśna" w granicach obszaru górniczego "Rybnica Leśna II".
29.07.2016 15:03 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 14/2016 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Polkowice”.
20.07.2016 11:53 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego Topola- Śrem”, na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych „Byczeń” Spółka Jawna Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
14.06.2016 13:13 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego Topola- Śrem”, na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych „Byczeń” Spółka Jawna Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki oraz o wystąpieniu do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki, o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
10.06.2016 14:01 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Polkowice.
20.04.2016 09:21 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące sprostowania omyłek pisarskich w obwieszczeniu z dnia 05.04.2016 r w sprawie postępowania o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Polkowice”
06.04.2016 10:24 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Polkowice" oraz o wystąpieniu do Burmistrza Polkowic, Wójta Gminy Lubin oraz Wójta Gminy Rudna, o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
22.03.2016 14:41 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 1/WE/2016 stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Szczytniki” (pola B i D) położonego w obrębie Spalona, na terenie gminy Kunice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
26.01.2016 12:39 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie zrzeczenia się koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Szczytniki” (pola B i D) położonego w obrębie Spalona, na terenie gminy Kunice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie
15.01.2016 13:07 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 11/2015 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych inwestycji pn. „Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa dolnośląskiego.
28.12.2015 09:05 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu dnia 21.12.2015 r. decyzji 12/2015 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Polkowice-Żary, odcinek Radwanice-Polkowice – rejony przekroczeń (kolizje) i wariantowego przebiegu gazociągu.”
17.12.2015 09:31 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu dnia 16.12.2015 r. decyzji nr 51/2015 zmieniającej koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 5/94 z dnia 21.01.1994 r. (z późn. zm.) na wydobywanie bazaltu i bentonitu – kopaliny towarzyszącej ze złoża „Jawor – Męcinka”
11.12.2015 13:40 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 10/2015 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 na odcinku Czeszów - Kiełczów”
26.11.2015 14:07 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Polkowice-Żary, odcinek Radwanice-Polkowice – rejony przekroczeń (kolizje) i wariantowego przebiegu gazociągu.
25.11.2015 12:21 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych inwestycji pn. „Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa dolnośląskiego
25.11.2015 07:40 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 na odcinku Czeszów - Kiełczów
17.11.2015 09:11 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie zmiany koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 5/94 z dnia 21.01.1994 r. (z późn. zm.) na wydobywanie bazaltu i bentonitu – kopaliny towarzyszącej ze złoża „Jawor – Męcinka”.
17.11.2015 09:04 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 na odcinku Czeszów - Kiełczów” na terenie województwa dolnośląskiego oraz wystąpieniu do Wójta Gminy Zawonia i Wójta Gminy Długołęka o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
04.11.2015 10:09 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych inwestycji pn. „Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącym i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg-Ziębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa dolnośląskiego, oraz wystąpieniu do Wójta Gminy Długołęka, Czernica, Oława, oraz Burmistrza Miasta Oława o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.

1 2 następna