Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.08.2018 13:05 DOW-G.I.7422.8.2018.TJT Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie wniosku firmy: Kopalnia Piasku Kwarcowego „Krzeszówek S.A., o uchylenie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 33/2013 z dnia 05.09.2013 r. zmieniającej koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 9/96 z dnia 22.04.1996 r., udzieloną na wydobywanie piasku kwarcowego ze złoża „Krzeszówek”.
20.08.2018 08:23 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27 lipca 2018 roku wpłynął wniosek o zmainę koncesji nr 64/93 z dnia 29.04.1993 r. udzielonej na wydobywanie dolomitu ze złoża „Rędziny” położonego w gminie Kamienna Góra, powiat kamiennogórski, województwo dolnośląskie.
31.07.2018 10:53 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 10.07.2018 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji Wojewody Jeleniogórskiego nr 3/E/96 z dnia 08.11.1996 r. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Mysłów II".
26.07.2018 14:13 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 23 lipca 2018 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji nr 7/E/2016 z dnia 16.03.2016 r. udzielonej na wydobywanie granodiorytu z części złoża „Brodziszów I” położonego w miejscowości Brodziszów, gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
18.07.2018 08:54 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 2 lipca 2018 roku wydana została decyzja nr 7/E/2018, tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kunice V” położonego w miejscowości Kunice w gminie Kunice, powiat legnicki, woj. dolnośląskie.
13.07.2018 14:45 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 13 lipca 2018 roku wydana została decyzja nr 8/E/2018 - koncesja na wydobywanie wód termalnych ze złoża "Staniszów" odwiertem ST-1 położonym w miejscowości Staniszów, gmina Podgórzyn. Koncesja udzielona zastała firmie: Termy Staniszów Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka komandytowa.
13.07.2018 14:44 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 09 lipca 2018 roku wydana została decyzja nr 18/2018 przenosząca na Kopalnię Surowców Mineralnych "BYCZEŃ" Spółka Jawna, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/E/2018 z dnia 21.05.2018 r.- udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Przyłęk-Pilce".
09.07.2018 11:48 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 20 czerwca 2018 r. wydana została decyzja nr 16/2018 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/E/2016 z dnia 12.02.2016 r. udzieloną na wydobywanie granitu z części złoża „Morawa-Wschód”.
29.06.2018 08:22 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.06.2018 roku wpłynął wniosek Kopalni Surowców Mineralnych "Byczeń" Spółka Jawna Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia o przeniesienie koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 4/E/2018 z dnia 04.06.2018 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Przyłęk-Pilce".
29.06.2018 08:15 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28.06.2018 roku wydana została decyzja nr 17/2018 zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 24/99 z dnia 19.06.1999 r. (ze zm.), udzieloną Kopalni Gnejsu Pomianów Sp. z o.o. na wydobywanie gnejsu ze złoża "Doboszowice", położonego w miejscowości Doboszowice, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki.
21.06.2018 11:16 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 21 czerwca 2018 roku wydana została decyzja nr 7/E/2018 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Jezierzyce Wielkie I”, w granicach obszaru górniczego „Jezierzyce Wielkie IA”, położonego w miejscowości Jezierzyce Wielkie, gmina Jordanów Śląski, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie. Decyzją tą uchylono jednocześnie koncesję Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 327/2013 z dnia 25.07.2013 r.
15.06.2018 14:07 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 25 kwietnia 2018 r., wydana została decyzja nr 3/E/2018,tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Laskowa II” położonego w miejscowości Laskowa, gmina Żmigród, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
13.06.2018 14:30 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 22 maja 2018 roku wpłynął wniosek o zmianę koncesji na wydobywanie granitu ze złoża „Morawa-Wschód” położonego w miejscowości Strzegom, gmina Strzegom, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie.
07.06.2018 07:38 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 08.05.2018 roku wpłynął wniosek Pana Pawła Woźnego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Paweł Woźny PUH "ALTUS", o uchylenie koncesji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 327/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. oraz udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Jezierzyce Wielkie I"
06.06.2018 15:04 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 7 maja 2018 r. wydana została decyzja nr 11/2018 przenosząca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 5/E/2017 z dnia 8 marca 2017 r. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Czernikowice II”.
06.06.2018 15:02 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku wpłynął wniosek o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Kunice V” położonego w miejscowości Kunice, gmina Kunice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
05.06.2018 13:53 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28 maja 2018 roku wydana została decyzja nr 5/E/2018 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Dobków I”, w granicach obszaru górniczego „Dobków I” położonego w miejscowości Dobków, gmina Świerzawa, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie.
24.05.2018 13:18 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 30.03.2018 roku wpłynął wniosek Kopalnia Gnejsu Pomianów-Doboszowice Sp. z o.o., Pomianów Górny 47, 57-320 Kamieniec Ząbkowicki o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 24/99 z dnia 19.06.1999 r.. (ze zm.), udzielonej na wydobywanie gnejsu ze złoża "Doboszowice".
21.05.2018 14:58 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 21 maja 2018 r., wydana została decyzja nr 4/E/2018,tj. koncesja na wydobywanie Kruszywa Naturalnego ze złoża „Przyłęk-Pilce” położonego w gminie Bardo i Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, woj. dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie Eurovia Kruszywa S.A., ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce.
17.05.2018 08:20 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 29.03.2018 roku wpłynął wniosek firmy: Termy Staniszów Sp. z o.o. I Wspólnicy Spółka Komandytowa o udzielenie koncesji na eksploatację wód termalnych Staniszów ST-1
09.05.2018 15:10 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 09.02.2018 roku wpłynął wniosek Pana Jana Klicha, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Zakład Produkcyjno-Usługowy "Klichmet" Jan Klich, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Dobków I".
23.04.2018 10:11 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 04.04.2018 roku wydana została decyzja nr 4/WE/2018 cofająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 8/E/2016 z dnia 17.03.2016 r. z późn. zm. udzieloną Kopalni Pierwoszów Sp. z o.o. w Pęgowie na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Pierwoszów”, położonego w miejscowości Pierwoszów, gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie.
23.04.2018 10:11 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17.04.2018 roku wydana została decyzja nr 6/WE/2018 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 4/E/2000 z dnia 29 września 2000 r. z późn. zm. udzieloną Panu Remigiuszowi Gruszeckiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Kopalnie Gruszecki, Remigiusz Gruszecki na wydobywanie piaskowca ze złoża „Skała”, położonego w miejscowości Skała, gmina Lwówek Śląski, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
23.04.2018 10:06 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 13 kwietnia 2018 r., wydana została decyzja nr 14/2018, zmieniająca koncesję na wydobywanie piaskowców ciosowych ze złoża „Nowa Wieś Grodziska III” położonego na terenie gminy Pielgrzymka, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie udzieloną Państwu: Agnieszce Modlińskiej – Radzkiej, Łukaszowi Modlińskiemu, Przemysławowi Modlińskiemu, Mateuszowi Modlińskiemu, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: „Kamieniarz s.c.”, ul. B. Chrobrego 69, 25-607 Kielce.
23.04.2018 10:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17 kwietnia 2018 roku wydana została decyzja nr 15/2018 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 2/E/99 z dnia 22.03.1999 r. udzieloną firmie Eurovia Kruszywa S.A. ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Domanice", położonego na terenie gminy Mietków, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie.
23.04.2018 10:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 17.04.2018 roku wydana została decyzja nr 5/WE/2018 wygaszająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 5/E/2000 z dnia 25.05.2000 r. (ze zm.) udzieloną Panu Pawłowi Marcinkowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: VICTOR – Marcinkowski Paweł, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Strzelce I” położonego w miejscowości Strzelce, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
23.04.2018 10:04 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku wydana została decyzja nr 13/2018 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 11/E/2005 z dnia 10 października 2005 r. (ze zm.), udzieloną firmie LHOTSE Sp. z o.o. Sp. k., Wojciechów 21B, 59 -623 Lubomierz, na wydobywanie bazaltu ze złoża "Wojciechów" położonego w miejscowości Wojciechów, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
16.04.2018 07:42 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku wydana została decyzja nr 13/2018 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 11/E/2005 z dnia 10 października 2005 r. (ze zm.), udzieloną na na wydobywanie bazaltu ze złoża "Wojciechów" położonego w miejscowości Wojciechów, gmina Lubomierz, powiat lwówecki, województwo dolnośląskie.
06.04.2018 14:57 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 20 marca 2018 r., wydana została decyzja nr 2/E/2018,tj. koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Radziechów III” położonego w miejscowości Radziechów, gmina Zagrodno, powiat złotoryjski, województwo dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie WALBET A.D.K. Walkowiak Sp. Jawna w Miejskiej Górce.
06.04.2018 14:56 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 06.03.2018 roku wydana została decyzja nr 3/WE/2018 wygaszająca koncesję Wojewody Wrocławskiego nr 23/E/96 z dnia 06.12.1996 r. z późn. zm. Pani Magdalenie Nogała i Panu Krzysztofowi Nogała, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „TRANS-HURT” Krzysztof i Magdalena Nogała, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Laskowa II”.

1 2 3 4 5 następna