Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.10.2017 14:12 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28 września 2017 roku wydana została decyzja 8/WE/2017 stwierdzająca wygaśnięcie koncesji Wojewody Wałbrzyskiego nr 16/92 z dnia 20.05.1992 r. (ze zmianami) udzielonej firmie Eurovia Kruszywa Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Przyłęk – Pilce”, położonego na terenie gruntów w miejscowości Przyłęk, gmina Bardo, oraz w miejscowości Pilce, gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie.
18.10.2017 13:34 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 września 2017 roku wpłynął wniosek firmy FEERA Sp. z o.o., ul. Argentyńska 20, 59-220 Legnica, o udzielenie koncesji na wydobywanie granitu ze złoża „Pokutnik 1” w obrębie projektowanego obszaru górniczego „Pokutnik 1 –I”.
18.10.2017 13:33 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 września 2017 roku wpłynął wniosek firmy: RKP Słowiany Sp. z o.o., o zmianę koncesji Wojewody Jeleniogórskiego nr 2/E/94 z dnia 25.01.1994 r. (ze zm.) udzielonej na wydobywanie surowca ilastego ceramiki budowlanej ze złoża "Słowiany".
17.10.2017 08:08 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 03 października 2017 roku wpłynął wniosek firmy Eurovia Bazalty S.A., ul Stawowa 18 59-800 Lubań o zmianę koncesji Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 247/93 z dnia 23.12.1993 r. (ze zmianami) udzielonej na wydobywanie bazaltu ze złoża "Księginki I", położonego w miejscowościach Lubań i Zaręba w gminie miejskiej Lubań oraz Siekierczyn, powiat lubański, województwo dolnośląskie.
17.10.2017 08:07 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 września 2017 roku wpłynął wniosek firmy Bober Sp. z o.o., ul. Gersona 5/17, 51-664 Wrocław, o zmianę koncesji Wojewody Legnickiego nr 9/94 z dnia 08.08.1994 r. (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie piaskowca ze złoża "Wartowice II", położonego w miejscowości Wartowice, gmina Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie.
06.10.2017 15:16 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 19 września 2017 roku wpłynął wniosek firmy: firmy Piaski Polskie Sp. z o.o. w Zielonej Górze o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Obora II” położonego w miejscowości Obora, gmina Lubin, powiat lubiński, województwo dolnośląskie.
20.09.2017 10:08 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy NIGER POL Sp. z o.o. ul. Konstytucji 3 Maja, 72-100 Goleniów, o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża szarogłazu "Młynów".
20.09.2017 10:07 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 06.09.2017 roku wpłynął wniosek firmy: INTERFARMA Sp. z o.o., Strzelce 12C, 56-410 Dobroszyce, o zmianę koncesji Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 2/E/2006 z dnia 19.05.2006 r. (ze zmianą), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Strzelce II”, położonego w miejscowości Strzelce, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
20.09.2017 10:05 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 06.09.2017 roku wpłynął wniosek firmy: INTERFARMA Sp. z o.o., Strzelce 12C, 56-410 Dobroszyce, o zmianę koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 1/E/99 z dnia 18.01.1999 r. (ze zmianami), udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Strzelce”, położonego w miejscowości Strzelce, gmina Dobroszyce, powiat oleśnicki, województwo dolnośląskie.
15.09.2017 14:10 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1405) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 15 września 2017 roku wydana została decyzja nr 19/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Jeleniogórskiego nr 2/E/98 z dnia 07.09.1998 r. (ze zm.), udzieloną firmie BAU-constructing Sp. z o.o., na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Wykroty".
14.09.2017 14:37 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 6 września 2017 roku wydana została decyzja nr 11/E/2017 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Wilkszyn-Miłoszyn", w granicach obszaru górniczego "Wilkszyn", położonego w miejscowości Wilkszyn, gmina Miękinia, powiat średzki, województwo dolnośląskie. Koncesja udzielona została Pani Annie Barczewskiej.
29.08.2017 12:54 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. wydana została decyzja nr 18/2017 przenosząca na firmę KONTRANS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 14/E/2003 z dnia 27.11.2003 r. (ze zmianą) udzieloną firmie Agrar-Radakowice Sp. z o.o. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Łowęcice", położonego w miejscowości Łowęcice, gmina Miękinia, powiat Środa Śląska, województwo dolnośląskie.
09.08.2017 13:47 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 6 lipca 2017 roku wpłynął wniosek firmy: BAU-constructing Sp. z o.o., Godzieszów 148, 59-730 Nowogrodziec, o zmianę koncesji Wojewody Jeleniogórskiego nr 2/E/98 z dnia 07.09.1998 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Wykroty".
28.07.2017 14:36 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26.06.2017 roku wpłynął wniosek firmy: KONTRANS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szczecińska 5, 54-517 Wrocław, o przeniesienie koncesji Wojewody Dolnośląskiego nr 14/E/2003 z dnia 27.11.2003 r. udzielonej na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Łowęcice”, położonego w miejscowości Łowęcice, gmina Miękinia, powiat Środa Śląska, województwo dolnośląskie.
27.07.2017 14:36 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 27 czerwca 2017 roku wydana została decyzja 17/2017 zmieniająca koncesję Wojewody Dolnośląskiego nr 2/E/2001 z dnia 13.09.2001 r. (ze zm) udzieloną firmie: TRANSPIACH Kopalnia Kruszywa, Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna, na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Siedlakowice I”, położonego na terenie gmin: Kąty Wrocławskie i Sobótka, województwo dolnośląskie.
30.06.2017 11:37 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 roku wpłynął wniosek Pani Anny Barczewskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą: " ABELIA" Anna Barczewska o udzielenie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Wilkszyn-Miłoszyn".
27.06.2017 12:10 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 roku wydana została decyzja nr 16/2017 zmieniająca koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 10/93 z dnia 12.02.1993 r. (ze zm.), udzieloną na wydobywanie sjenitu ze złoża "Kośmin".
26.06.2017 11:15 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 roku wydana została decyzja nr 15/2017 przenosząca na SAND WEST Sp. z o.o., koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 10/E/2016 z dnia 23.03.2016 r. udzieloną firmie Sandpol Sp. z o.o. na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Raszowice II".
19.06.2017 14:50 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 19 maja 2017 roku wpłynął wniosek Pana Edwarda Bąka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELIX Edward Bąk, o udzielenie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Krościna Wielka”.
14.06.2017 14:42 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 8 czerwca 2017 r., wydana została decyzja nr 12/2017 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 14/E/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Buczyna I”.
14.06.2017 14:41 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 8 czerwca 2017 r., wydana została decyzja nr 10/2017 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr 1/E/2006 z dnia 29 marca 2006 r., w brzmieniu określonym decyzją Nr 24/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r., udzieloną na wydobywanie surowca ceramiki budowlanej ze złoża „Kunice III”.
14.06.2017 09:55 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 roku wydana została decyzja nr 10/E/2017 - koncesja na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Księginice”, w granicach obszaru górniczego "Księginice", położonego w miejscowości Księginice, gmina Legnickie Pole, powiat legnicki, województwo dolnośląskie. Koncesja udzielona została firmie: WIKA Kopalnia Księginice Sp. z o.o.
08.06.2017 13:33 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że dnia 7 czerwca 2017 r. wydana została decyzja nr 13/2017 zmieniająca koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 3/E/2015 z dnia 21.04.2015 r. w brzmieniu ustalonym decyzjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego: nr 4/2016 z dnia 29.01.2016 r. oraz nr 23/2016 z dnia 28.06.2016 r., udzieloną na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Pększyn”.
08.06.2017 13:31 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 7 czerwca 2017 roku wydana została decyzja 11/2017 przenosząca na Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., Bartnica 70, 57-451 Świerki, koncesję Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 9/E/2008 z dnia 02.09.2008 r. udzieloną firmie WAKOZ Budownictwo Spółka Akcyjna, ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk na wydobywanie bazaltu ze złoża „Męcinka I”.
24.05.2017 10:46 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: TRANSPIACH Kopalnia Kruszywa, Wiesława, Stefan Piotrowscy Spółka Jawna o zmianę koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Siedlakowice I”.
23.05.2017 08:45 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 18 maja 2017 roku wydana została decyzja nr 9/E/2017- koncesja na wydobywanie wód leczniczych ze złoża "Gorzanów", położonego w miejscowości Gorzanów, gmina Bystrzyca Kłodzka, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Koncesja udzielona została Wytwórni Wód Mineralnych „Mineral” Marek Duda, Augustyn Maślanka Spółka Jawna Zakład Pracy Chronionej.
19.05.2017 15:26 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 14 kwietnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: : Mapo Mining Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna o zmianę koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Pększyn”.
16.05.2017 15:22 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 20 marca 2017 roku wpłynął wniosek firmy: SAND WEST Sp. z o.o. o przeniesienie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Raszowice II".
16.05.2017 15:21 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku wpłynął wniosek firmy: Polskie Piaski Sp. z o.o. II Sp.K. o przeniesienie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża "Żeleźnik I".
16.05.2017 15:20 DOW-G Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 03.10.2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku wpłynął Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o. o przeniesienie koncesji na wydobywanie bazaltu ze złoża "Męcinka I".

1 2 następna