Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.07.2016 15:03 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 14/2016 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Polkowice”.
20.07.2016 11:53 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego Topola- Śrem”, na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych „Byczeń” Spółka Jawna Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki
14.06.2016 13:13 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego Topola- Śrem”, na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych „Byczeń” Spółka Jawna Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki oraz o wystąpieniu do Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki, o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
10.06.2016 14:01 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna-Polkowice.
20.04.2016 09:21 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące sprostowania omyłek pisarskich w obwieszczeniu z dnia 05.04.2016 r w sprawie postępowania o zatwierdzenie „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Polkowice”
06.04.2016 10:24 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich podłoża gruntowego pod budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Czarna - Polkowice" oraz o wystąpieniu do Burmistrza Polkowic, Wójta Gminy Lubin oraz Wójta Gminy Rudna, o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
22.03.2016 14:41 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 1/WE/2016 stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Szczytniki” (pola B i D) położonego w obrębie Spalona, na terenie gminy Kunice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie.
26.01.2016 12:39 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie zrzeczenia się koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego z części złoża „Szczytniki” (pola B i D) położonego w obrębie Spalona, na terenie gminy Kunice, powiat legnicki, województwo dolnośląskie
15.01.2016 13:07 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wydania decyzji nr 11/2015 zatwierdzającej Projekt robót geologicznych inwestycji pn. „Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN 1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa dolnośląskiego.
28.12.2015 09:05 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu dnia 21.12.2015 r. decyzji 12/2015 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Polkowice-Żary, odcinek Radwanice-Polkowice – rejony przekroczeń (kolizje) i wariantowego przebiegu gazociągu.”
17.12.2015 09:31 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu dnia 16.12.2015 r. decyzji nr 51/2015 zmieniającej koncesję Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 5/94 z dnia 21.01.1994 r. (z późn. zm.) na wydobywanie bazaltu i bentonitu – kopaliny towarzyszącej ze złoża „Jawor – Męcinka”
11.12.2015 13:40 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 10/2015 zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 na odcinku Czeszów - Kiełczów”
26.11.2015 14:07 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Polkowice-Żary, odcinek Radwanice-Polkowice – rejony przekroczeń (kolizje) i wariantowego przebiegu gazociągu.
25.11.2015 12:21 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych inwestycji pn. „Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg-Zębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa dolnośląskiego
25.11.2015 07:40 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 na odcinku Czeszów - Kiełczów
17.11.2015 09:11 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące postępowania w sprawie zmiany koncesji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nr 5/94 z dnia 21.01.1994 r. (z późn. zm.) na wydobywanie bazaltu i bentonitu – kopaliny towarzyszącej ze złoża „Jawor – Męcinka”.
17.11.2015 09:04 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 na odcinku Czeszów - Kiełczów” na terenie województwa dolnośląskiego oraz wystąpieniu do Wójta Gminy Zawonia i Wójta Gminy Długołęka o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
04.11.2015 10:09 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych inwestycji pn. „Budowa gazociągu Zdzieszowice-Wrocław DN1000 MOP 8,4 MPa ok. 130 km wraz z obiektami towarzyszącym i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmująca: Odcinek I – Brzeg-Ziębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice-Brzeg o długości ok. 84 km” na terenie województwa dolnośląskiego, oraz wystąpieniu do Wójta Gminy Długołęka, Czernica, Oława, oraz Burmistrza Miasta Oława o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.
29.10.2015 11:41 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża pod projektowany gazociąg wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa relacji Polkowice-Żary, odcinek Radwanice-Polkowice – rejony przekroczeń (kolizje) i wariantowego przebiegu gazociągu.” oraz wystąpieniu do Wójta Gminy Radwanice, Wójta Gminy Jerzmanowa oraz Burmistrza Polkowic o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia. Roboty prowadzone będą na terenie gmin Radwanice i Polkowice, powiat polkowicki, oraz gminy Jerzmanowa, powiat głogowski.
26.08.2015 13:53 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego „Stróża Północ” w miejscowości Stróża, gmina Mietków, powiat wrocławski.
11.08.2015 11:57 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania złoża kruszywa naturalnego „Stróża Północ” w miejscowości Stróża, gmina Mietków, powiat wrocławski.
08.04.2015 07:43 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące zakończenia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400kv Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice – Wrocław, gmina Żórawina”.
05.03.2015 12:23 DOW-G Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu projektowanych słupów linii 400kv Dobrzeń – nacięcie linii Pasikurowice – Wrocław, gmina Żórawina” oraz wystąpieniu do Wójta Gminy Żórawina o zaopiniowanie przedłożonego projektu rozstrzygnięcia.