Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.12.2013 15:40 XLIV/501/a Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2014 Rokiem Informacji Turystycznej
16.12.2013 15:00 XLV Sesja Porządek obrad
16.12.2013 14:58 XLV/450/a Uchwała w sprawie apelu do Sejmu RP i Senatu RP dotyczącego zniesienia podatku od wydobycia niektórych kopalin
13.12.2013 13:47 Sesja XLIV Porządek obrad
12.12.2013 12:11 XLIV/440/a Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego
12.12.2013 12:09 XLIV/441/a Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2014
12.12.2013 12:06 XLIV/477/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1094/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowych wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2013
12.12.2013 12:05 XLIV/478/a Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do międzynarodowego stowarzyszenia Climate-KIC
12.12.2013 11:45 XLIV/479/a Pierwsze czytanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/873/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego
12.12.2013 11:44 XLIV/480/a Uchwała w sprawie przyjęcia Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2014-2020
12.12.2013 11:43 XLIV/481/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/364/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotla realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Sobczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319”
12.12.2013 11:41 XLIV/483/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/684/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Krośnice opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 na odcinku Wierzchowice - Krośnice”
12.12.2013 11:41 XLIV/482/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/370/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Kotla realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Moszowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 319”
12.12.2013 11:39 XLIV/485/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/504/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Syców realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Działosza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448 wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap I”
12.12.2013 11:38 XLIV/489/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/417/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342”
12.12.2013 11:37 XLIV/490/a uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/418/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Strupina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342”
12.12.2013 11:35 XLIV/491/a uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/444/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Kąty Wrocławskie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347 wraz z budową ścieżki rowerowej”
12.12.2013 11:34 XLIV/486/a Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miastu Świdnica realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Wałbrzyskiej (droga wojewódzka nr 379) na odcinku od granic administracyjnych miasta Świdnicy do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego (droga powiatowa nr 3396D) wraz z budową ronda - odcinkami” będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego
12.12.2013 11:33 XLIV/487/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/702/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ul. Kościuszki w m. Bolesławiec”
12.12.2013 11:31 XLIV/484/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/1087/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Dolnośląskie pomocy rzeczowej na rzecz Gminy Wałbrzych w związku z realizacją przez Województwo Dolnośląskie przygotowania dokumentacji projektowej dla zadań zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Wałbrzych
12.12.2013 11:26 XLIV/488/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
12.12.2013 11:24 XLIV/492/a Uchwała w sprawie opracowania projektu programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2013-2017
12.12.2013 11:22 XLIV/493/a Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Lwówku Śląskim przy ul. Daszyńskiego, dokonanej na rzecz Gminy Lwówek Śląski
12.12.2013 11:20 XLIV/494/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/290/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego Nr 1, położonego w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 22B na rzecz Gminy Krośnice
12.12.2013 11:16 XLIV/498/a Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
12.12.2013 11:16 XLIV/497/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/833/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
12.12.2013 11:12 XLIV/499/a Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/834/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2013
12.12.2013 11:09 XLIV/500/a Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
12.12.2013 11:02 XLIV/442/a Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi ...na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
12.12.2013 11:01 XLIV/443/a Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna