Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.12.2012 09:56 XXX/302/a Uchwała w sprawie przyznania Małgorzacie Życzkowskiej-Czesak Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:55 XXX/303/a Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Węgrzynowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:54 XXX/304/a Uchwała w sprawie przyznania Janowi Harasimowiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:54 XXX/305/a Uchwała w sprawie przyznania Renacie Jasińskiej Nowak Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:53 XXX/306/a Uchwała w sprawie przyznania Danucie Marosz Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:52 XXX/307/a Uchwała w sprawie przyznania Bronisławowi Iwanowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:51 XXX/308/a Uchwała w sprawie przyznania Arturowi Wąsowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:51 XXX/309/a Uchwała w sprawie przyznania Ryszardowi Dźwinielowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:50 XXX/310/a Uchwała w sprawie przyznania Renacie Surmie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:48 XXX/311/a Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Rymarczykowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:47 XXX/312/a Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Longawie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:46 XXX/313/a Uchwała w sprawie przyznania Teresie Mazurek Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:45 XXX/314/a Uchwała w sprawie przyznania Grzegorzowi Grzegorzewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:45 XXX/315/a Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Orpelowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:44 XXX/316/a Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Świątkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:43 XXX/317/a Uchwała w sprawie przyznania Bogusławowi Szpytmie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:43 XXX/318/a Uchwała w sprawie przyznania Czesławowi Kręcichwostowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:42 XXX/319/a Uchwała w sprawie przyznania Tomaszowi Kilińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:37 XXX/320/a Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Karwowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:36 XXX/321/a Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Terleckiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:34 XXX/322/a Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Worsie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:33 XXX/323/a Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Suchycie Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:33 XXX/324/a Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Wlaźlakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:32 XXX/325/a Uchwała w sprawie przyznania Joannie Gadzińskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:31 XXX/326/a Uchwała w sprawie przyznania Bogdanowi Kożuchowiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:30 XXX/327/a Uchwała w sprawie przyznania Romanowi Szełemejowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:30 XXX/328/a Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Gołębiowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:25 XXX/329/a Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Michalakowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:23 XXX/330/a Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Rybarczykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
14.12.2012 09:23 XXX/331/a Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Ostrowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

1 2 3 4 5 6 następna