Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
09.01.2014 15:27 84/2013 84/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
27.12.2013 13:00 83/2013 83/2013 - w sprawie ogłoszenia konkursu filmowego pn. „Rok 1989 w Polsce i Niemczech – początek drogi do demokracji”
27.12.2013 12:53 82/2013 82/2013 - w sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszy scenariusz zajęć historycznych pn. „Rok 1989 w Polsce i Niemczech – początek drogi do demokracji”
24.12.2013 09:30 81/2013 81/2013 - w sprawie ogłoszenia konkursu historycznego pn. „Polska i Saksonia – dzieje sąsiedztwa”
24.12.2013 09:23 80/2013 80/2013 - w sprawie ogłoszenia konkursu literackiego pn. „Józef Ignacy Kraszewski – pisarz obojga narodów”
24.12.2013 09:18 79/2013 79/2013 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Rodziny
18.12.2013 13:27 78/2013 78/2013 - w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) Marszałka Województwa Dolnośląskiego
18.12.2013 10:16 77/2013 77/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 120/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów na potrzeby opiniowania projektów w ramach procedury odwoławczej prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
04.12.2013 09:12 76/2013 76/2013 - w sparwie zmiany zarządzenia nr 69/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Stypendialnej tworzonej w ramach projektu „Grant Plus” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji
02.12.2013 15:44 75/2013 75/2013 - w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Marszałka Województwa Dolnośląskiego
21.11.2013 09:14 74/2013 74/2013 - w sprawie powołania ekspertów I stopnia na Listę Ekspertów wyłonionych w ramach naboru nr E I-16 do oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
30.10.2013 12:19 73/2013 73/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Pracy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego”
18.10.2013 10:29 72/2013 72/2013 - w sprawie ogłoszenia konkursu „Zbieramy zużyte baterie 2013”
17.10.2013 14:55 71/2013 71/2013 - w sprawie powołania Regionalnej Komisji Konkursowej, która dokona oceny projektów i wyłoni laureatów w ramach konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
17.10.2013 14:49 70/2013 70/2013 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.
17.10.2013 14:47 69/2013 69/2013 - w sprawie powołania „Grupy roboczej ds. Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020”
09.10.2013 10:55 68/2013 68/2013 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny prac nadesłanych na konkurs „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” – IV edycja
09.10.2013 10:52 67/2013 67/2013 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny prac nadesłanych na konkurs „Rysuję PROW 2007-2013” – II edycja
04.10.2013 14:08 66/2013 66/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie powołania Grupy roboczej ds. przygotowania Kontraktu Terytorialnego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
04.10.2013 09:56 65/2013 65/2013 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
13.09.2013 08:27 64/2013 64/2013 - w sprawie powołania komisji oceniającej prace zgłoszone w ramach konkursu „Razem Odkryjmy Dolny Śląsk”
13.09.2013 08:24 63/2013 63/2013 - w sprawie ogłoszenia Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej i Funduszach Europejskich: „Fundusze Europejskie? Spoko, znam i wygrywam!” i powołania Komisji Konkursowej
13.09.2013 08:22 62/2013 62/2013 - w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego „Dolny Śląsk funduszami europejskimi malowany” i powołania Komisji Konkursowej
06.09.2013 08:59 61/2013 61/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 19/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich
06.09.2013 08:56 60/2013 60/2013 - w sprawie przyjęcia zasad konkursu na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” województwa dolnośląskiego w 2013 oraz powołania komisji ds. oceny wieńców
06.09.2013 08:52 59/2013 59/2013 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
22.08.2013 09:44 58/2013 58/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2013 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia Konkursu dla beneficjentów „Dolnośląski lider RPO” i powołania Komisji Konkursowej
22.08.2013 09:37 57/2013 57/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
22.08.2013 09:30 56/2013 56/2013 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
22.08.2013 09:20 55/2013 55/2013 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 74/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Pracy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego”

1 2 3 następna