Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2017 12:41 DS-K Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Na Rubieży”
22.02.2017 12:39 DS-K Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Żywa lekcja historii”
22.02.2017 12:37 DS-K Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „LARP 2017 – Dolnośląskie historie”
22.02.2017 12:34 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Tajemnice pałaców Dolnego Śląska – dziecięcy festiwal dziedzictwa narodowego”
22.02.2017 12:31 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „I etap: badania i dokumentacja płyty pamiątkowej Melchiora Brichsel z 1678 r. jako tła i tradycji Wrocławia dla wielu osobistości kultury, sztuki i nauki oraz wybitnych gości Wrocławia - Warsztaty dokumentacyjne”
16.02.2017 10:34 DS-K Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Z kulturą za pan brat”
16.02.2017 08:41 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Uroczysta inauguracja Teatru Kombinat”
16.02.2017 08:40 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „MŁODZI ZDOLNI – V cykl koncertów promujących najzdolniejszą młodzież z regionu dolnośląskiego”
16.02.2017 08:36 DS-K Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Tkackie zwyczaje wiosenne”
16.02.2017 08:35 DS-K Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „6 Historyczny Jarmark w Głębowicach – powrotem do korzeni miejsca”
16.02.2017 08:31 DS-K Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „IX Wielkanocny Festiwal Concerti Pasquali”
16.02.2017 08:25 DS-K Ogłoszenie o nie przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Majówka w Bukowcu”
09.02.2017 08:09 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Przegląd Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych „KOLĘDA 2017” –Konkurs Tradycji”
09.02.2017 08:05 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kultura i Sztuka w życiu dzieci niepełnosprawnych”
31.01.2017 08:16 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wydanie książki Marka Folwarniaka pt. „Monety i medale Karola Ferdynanda Wazy”
31.01.2017 08:13 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Kierunek – Kultura”
31.01.2017 08:09 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „XX Dolnośląski Turniej Słowa Literatury Patriotycznej i Religijnej pt. ESSE LUX – podsumowanie dorobku: koncert laureatów”
31.01.2017 08:00 DS-K Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „III Edycja Festiwalu Tańca Street Dance Story”
16.12.2016 07:37 DS-N Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a Dolnośląskiemu Instytutowi Doradczemu
16.12.2016 07:28 DS-N Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a Legnickiemu Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa „Otwórz Serce”.
15.12.2016 13:31 DS-W Ogłoszenie o rozpatrzeniu oferty Polskiego Czerwonego Krzyża złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
15.12.2016 09:02 DG-S Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
09.12.2016 15:02 DS-W Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a Stowarzyszeniu Europejski Instytut Demokracji
09.12.2016 14:59 DS-W Ogłoszenie o udzieleniu dotacji w trybie art. 19a Stowarzyszeniu Mieszkańców Wsi Grodzanów
09.12.2016 14:38 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego pt. „Sudecka integracja”.
09.12.2016 09:51 DS-K Ogłoszenie o udzielonych dotacjach w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) na realizację zadań publicznych w okresie listopad - grudzień 2016 roku:
08.12.2016 13:30 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego pt. „Świąteczne metamorfozy”.
08.12.2016 13:19 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego pt. „Spotkanie z Mikołajem przy Wigilijnym Stole”.
07.12.2016 15:08 DG-S Ogłoszenie o udzieleniu dotacji na realizację zadania w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
05.12.2016 14:51 DS-N Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na realizację zadania publicznego pt. Spotkanie integracyjne „Święta i tradycje świąteczne”.

1 2 3 4 5 6 następna