Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.12.2012 13:35 XXX/871/12 Uchwała w sprawie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
27.12.2012 13:34 XXX/870/12 Uchwała w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie uczczenia 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego
27.12.2012 13:33 XXX/869/12 Uchwała w sprawie przyjęcia Apelu wyrażającego sprzeciw wobec przemocy oraz odrzucenia rasistowskich postaw w 90. rocznicę zamordowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Gabriela Narutowicza
27.12.2012 13:31 XXX/868/12 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2013 w Województwie Dolnośląskim Rokiem Księżnej Daisy von Pless
27.12.2012 13:19 XXX/867/12 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012
27.12.2012 13:18 XXX/866/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/389/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2012
27.12.2012 13:16 XXX/865/12 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012
27.12.2012 13:14 XXX/864/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/388/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
27.12.2012 13:13 XXX/863/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
27.12.2012 13:10 XXX/862/12 Uchwała w sprawie przystąpienia do wyznaczenia obszaru granic i aglomeracji Kłodzko
27.12.2012 13:09 XXX/861/12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na 2013 rok
27.12.2012 13:07 XXX/860/12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2013 rok Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
27.12.2012 13:05 XXX/859/12 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zmienionego planu finansowego na 2012 rok Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
27.12.2012 13:04 XXX/858/12 Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu za rok 2012
27.12.2012 13:01 XXX/857/12 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Wałbrzych pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 381 – ul. 11 Listopada na odcinku od pl. Górnika do ul. Armii Krajowej wraz z ul. Parkową w m. Wałbrzych na drogę o kategorii ruchu drogowego KR 3”
27.12.2012 12:58 XXX/856/12 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Żmigród realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Radziądz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439”
27.12.2012 12:55 XXX/855/12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/608/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Świdnica opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382” – etap II tj. odcinek ulicy Sikorskiego obejmujący skrzyżowania ze zjazdem na osiedle „Nad potokiem” wraz z obszarem oddziaływania tego skrzyżowania
27.12.2012 12:50 XXX/854/12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/607/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Świdnica opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382” – etap I tj. odcinek ulicy Sikorskiego od skrzyżowania z ulicą Langiewicza (wraz z tym skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ulicą Pogodną
27.12.2012 11:50 XXX/853/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/800/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont muru oporowego przy ul. Wojska Polskiego 20 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja”
27.12.2012 11:48 XXX/852/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/418/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Strupina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342”
27.12.2012 11:47 XXX/851/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/171/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Szklarska Poręba realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Szklarska Poręba w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358”
27.12.2012 11:45 XXX/850/12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/682/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Strzegom realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodników przy drodze nr 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu”
27.12.2012 11:41 XXX/849/12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/292/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Dzierżoniów realizacji zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 384 ul. Bielawska i ul. Wrocławska w Dzierżoniowie, od km 21+020 do km 22+460”
27.12.2012 11:36 XXX/848/12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/445/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Lubin realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Krzeczyn Mały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 335 wraz z budową zatoki autobusowej”
27.12.2012 11:31 XXX/847/12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/446/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 09 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Boguszów – Gorce realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Boguszów – Gorce (ul. Wałbrzyska i Traugutta) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych”
27.12.2012 11:29 XXX/846/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/511/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg wojewódzkich
27.12.2012 11:27 XXX/845/12 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/685/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Stronie Śląskie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa i oznakowanie ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Stronie Śląskie – Lądek Zdrój”
27.12.2012 11:24 XXX/844/12 Uchwała w sprawie udzielenia Gminie Wałbrzych pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Remont skrzyżowania ulic Wieniawskiego – Gagarina – Podwale - de Gaulleʹa w m. Wałbrzych”
27.12.2012 11:22 XXX/843/12 Uchwała w sprawie nadania statutu Obwodowi Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
27.12.2012 11:20 XXX/842/12 Uchwała w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dra A. Sokołowskiego

1 2 3 4 5 6 następna