Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.01.2013 14:00 Uchwała Nr 3374/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie i powołanie Andrzeja Kosendiaka na stanowisko dyrektora Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu na okres pięciu sezonów artystycznych
23.01.2013 08:22 Uchwała Nr 3373/IV/12 z Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2012
23.01.2013 08:21 Uchwała Nr 3372/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012
23.01.2013 08:17 Uchwała Nr 3371/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
07.03.2013 12:51 Uchwała Nr 3370/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
28.01.2013 13:59 Uchwała Nr 3369/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1586/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
28.01.2013 13:58 Uchwała Nr 3368/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie spółce Przewozy Regionalne sp. z o.o. elektrycznego zespołu trakcyjnego, będącego własnością Województwa Dolnośląskiego
28.01.2013 13:57 Uchwała Nr 3367/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Kwartalnego Planu Kontroli Wydziału Kontroli Zadań RPO na I kwartał 2013 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
28.01.2013 13:56 Uchwała Nr 3366/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie umorzenia należności Województwa Dolnośląskiego przysługujących od Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
28.01.2013 13:54 Uchwała Nr 3365/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę nr 1829/III/08 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Zestawu Instrukcji Wykonawczych dla Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z późn. zm.
28.01.2013 13:52 Uchwała Nr 3364/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 5.3 „Ciepłownictwo i Kogeneracja" w Priorytecie V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (RPO WD)
28.01.2013 13:46 Uchwała Nr 3363/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania w ramach Działania 5.1 „Odnawialne źródła energii" w Priorytecie V Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku („Energetyka") Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 (RPO WD)
03.01.2013 10:57 Uchwała Nr 3362/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2964/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na IV kwartał 2012 r.
03.01.2013 10:56 Uchwała Nr 3361/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie zamiaru odwołania i powołania bez przeprowadzania konkursu pana Krzysztofa Mieszkowskiego na stanowisko dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu na okres do końca sezonu artystycznego 2015/2016
03.01.2013 10:55 Uchwała Nr 3360/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych" w roku szkolnym 2012/2013, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3
03.01.2013 10:52 Uchwała Nr 3359/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
03.01.2013 10:51 Uchwała Nr 3358/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania Zastępcy Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
03.01.2013 10:50 Uchwała Nr 3357/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 3314/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, korzystających z opieki zdrowotnej
03.01.2013 10:49 Uchwała Nr 3356/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03.01.2013 10:48 Uchwała Nr 3355/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego przez Województwo Dolnośląskie do spółki Nowy Szpital Wojewódzki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
03.01.2013 10:47 Uchwała Nr 3354/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na rok szkolny 2012/2013
03.01.2013 10:46 Uchwała Nr 3353/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na rok szkolny 2012/2013
03.01.2013 10:42 Uchwała Nr 3352/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zwiększenia alokacji przeznaczonej na Konkurs otwarty nr I/9.4/A/12 oraz zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla V Rundy Konkursu otwartego nr I/9.4/A/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
03.01.2013 10:41 Uchwała Nr 3351/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla IV Rundy Konkursu otwartego nr I/9.4/A/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
03.01.2013 10:40 Uchwała Nr 3350/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zwiększenia alokacji przeznaczonej na Konkurs otwarty nr I/9.4/A/12 oraz zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów dla III Rundy Konkursu otwartego nr I/9.4/A/12 w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał...
23.01.2013 08:14 Uchwała Nr 3349/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyznania nagród sportowych Województwa Dolnośląskiego
03.01.2013 10:38 Uchwała Nr 3348/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2012
03.01.2013 10:36 Uchwała Nr 3347/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2012
03.01.2013 10:35 Uchwała Nr 3346/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Dolnośląskiego
03.01.2013 10:34 Uchwała Nr 3345/IV/12 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2012

1 2 3 4 5 6 następna