Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.01.2013 12:44 130/2012 130/2012 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2012
31.12.2012 13:29 129/2012 129/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
31.12.2012 13:19 128/2012 128/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego
31.12.2012 13:15 127/2012 127/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Infrastruktury
31.12.2012 13:13 126/2012 126/2012 - w sprawie upoważnień do kontroli sprawowanych przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
31.12.2012 12:46 125/2012 125/2012 - w sprawie ustalenia „Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”
31.12.2012 12:41 124/2012 124/2012 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
28.12.2012 15:10 123/2012 123/2012 - w sprawie powołania komisji ds. oceny dalszej przydatności autobusów szynowych serii SA109 o numerach 003 i 004 produkcji spółki „KOLZAM” w Raciborzu
28.12.2012 14:26 122/2012 122/2012 - w sprawie ogłoszenia konkursu gastronomicznego pn. „Dolnośląsko-Dolnosaksoński Turniej Gastronomiczny – Partnerstwo, które smakuje”
28.12.2012 14:23 121/2012 121/2012 - w sprawie ogłoszenia konkursu filmowego pn. „Krótki film o dialogu”
21.12.2012 09:26 120/2012 120/2012 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów na potrzeby opiniowania projektów w ramach procedury odwoławczej prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
21.12.2012 09:11 119/2012 119/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej” złożonego przez Województwo Dolnośląskie ujętego w IWIPK RPO WD
21.12.2012 09:07 118/2012 118/2012 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
11.12.2012 14:15 117/2012 117/2012 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.12.2012 14:57 116/2012 116/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 113/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. EURO 2012 oraz Pełnomocnika ds. Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej
07.12.2012 09:56 115/2012 115/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 78/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 1.4 „Infrastruktura wspierająca innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie” (Nabór nr 55/K/1.4/2012 „Parki, inkubatory, transfer technologii”)
07.12.2012 09:43 114/2012 114/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 133/2011 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 4.1 „Gospodarka odpadami” (Nabór nr 50/K/4.1/2011)
30.11.2012 08:59 113/2012 113/2012 - w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. EURO 2012 oraz Pełnomocnika ds. Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej
16.11.2012 15:49 112/2012 112/2012 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie systemowym dla działania 5.4 „Zwiększanie efektywności energetycznej” (Nabór nr 20/S/5.4/2012)
16.11.2012 15:47 111/2012 111/2012 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosku o dofinansowanie projektu pt. ,,Lipki - Oława - modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz - Laskowice. Modernizacja wału W-1(OM)” złożonego przez Województwo Dolnośląskie (Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu) ujętego w IWIPK RPO WD
09.11.2012 13:42 110/2012 110/2012 - w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Marszałka ds. Kontaktów z Republiką Czeską
09.11.2012 13:39 109/2012 109/2012 - w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów dla wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach naboru prowadzonego w trybie konkursowym dla działania 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” (Nabór nr 60/K/2.2/2012 „platformy e-usług”)
18.10.2012 10:24 108/2012 108/2012 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 91/2012 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu VIII Działanie 8.2 i Priorytetu IX Działanie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 oraz 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim
18.10.2012 10:23 107/2012 107/2012 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny prac nadesłanych na konkurs „Europa inwestująca w obszary wiejskie w obiektywie” – III edycja
18.10.2012 10:21 106/2012 106/2012 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny prac nadesłanych na konkurs „Rysuję PROW 2007-2013” – I edycja
18.10.2012 10:18 105/2012 105/2012 - w sprawie powołania Regionalnej Komisji Konkursowej, która dokona oceny projektów i wyłoni laureatów w ramach konkursu „Przyjazna wieś” na najlepszy projekt w zakresie infrastruktury zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych
12.10.2012 13:06 104/2012 104/2012 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli, dokumentowania czynności kontrolnych oraz postępowania pokontrolnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
12.10.2012 12:55 103/2012 103/2012 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
12.10.2012 12:55 103/2012 103/2012 - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.
12.10.2012 12:41 102/2012 102/2012 - w sprawie powołania składu osobowego Oddziałowego Sądu Eliminacyjnego do przeprowadzenia na poziomie wojewódzkim XXXVI Ogólnopolskiego Konkursu Jakości Prac Scaleniowych

1 2 3 4 5 następna