Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.12.2019 13:04 Uchwała Nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
19.12.2019 07:41 Uchwała nr IV/138/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020
18.11.2019 08:02 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
02.01.2019 14:05 Uchwała Nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
14.12.2018 16:51 Uchwała nr XIV/102/1018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2019
16.11.2018 14:07 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
04.01.2018 14:54 Uchwała Nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
28.12.2017 13:47 Uchwała Nr IV/285/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2018
17.11.2017 15:08 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
14.02.2017 10:36 Uchwała Nr XXIX/921/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
07.12.2016 13:09 Uchwała Nr IV/200/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2017
17.11.2016 13:04 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
15.01.2016 08:20 Uchwała Nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
21.12.2015 10:38 Uchwała Nr IV/239/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2016
17.11.2015 12:46 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
23.01.2015 10:56 Uchwała Nr IV/44/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
12.12.2014 08:48 Uchwała Nr IV/218/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015
19.11.2014 14:32 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
10.02.2014 12:27 Uchwała Nr XLIV/1466/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
20.12.2013 15:04 Uchwała Nr IV/266/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2014
18.11.2013 11:04 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
10.01.2013 15:39 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
28.12.2012 12:11 Uchwała Nr IV/255/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 6 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.
19.11.2012 14:45 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
29.12.2011 11:32 Uchwała Nr IV/322/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z 21 grudnia 2011 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Dolnośląskiego przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.
17.11.2011 15:14 Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego