Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.11.2017 12:11 Rb-28s Rb-28s Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
03.11.2017 12:10 Rb-27s Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2017r.
28.09.2017 12:33 Rb-28s Rb-28s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.
28.09.2017 12:31 Rb-27s Rb-27s - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017r.
27.04.2017 09:47 Rb-28s Rb-28s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017r.
27.04.2017 09:46 Rb-27s Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017r.
30.03.2017 15:19 Rb-28S Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016r.
30.03.2017 15:17 Rb-27S Rb-27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016r.
09.11.2016 09:50 Rb-28s Rb-28s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2016r.
09.11.2016 09:48 Rb-27s Rb-27s - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2016r.
27.07.2016 12:53 Rb-28s Rb-28s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.
27.07.2016 12:52 Rb-27s Rb-27s - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016r.
28.04.2016 14:53 Rb-28s Rb-28s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016r.
28.04.2016 14:52 Rb-27s Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2016r.
03.03.2016 08:30 Rb-28s Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015r.
03.03.2016 08:29 Rb-27s Rb-27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015r.
26.10.2015 08:42 Rb-28s Rb-28s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015r.
26.10.2015 08:37 Rb-27s Rb-27s - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2015r.
06.08.2015 12:33 Rb-28s Rb-28s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r.
06.08.2015 12:32 Rb-27s Rb-27s - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015r.
07.05.2015 14:06 Rb-28s Rb-28s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015r.
07.05.2015 14:03 Rb-27s Rb-27s - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2015r.
07.05.2015 14:01 Rb-28s Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.
07.05.2015 14:00 Rb-27s Rb-27S - Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014r.
07.05.2015 13:58 Rb-28s Rb-28s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2014r.
07.05.2015 13:55 Rb-27s Rb-27s - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września 2014r.
08.08.2014 12:27 Rb-28s Rb-28s Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014r.
08.08.2014 12:25 Rb-27s Rb-27s - Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014r.
13.05.2014 14:34 Rb-Z Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji SP ZOZ nadzorowanych przez JST wg stanu na koniec 1 kwartału 2014r.
13.05.2014 14:14 Rb-28s Rb-28s - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r.

1 2 3 następna