Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.07.2019 10:01 Zaproszenie do dialogu technicznego w sprawie Systemu Monitoringu Ekonomiczno-Finansowego opartego na Hurtowni Danych dla SPZOZ-ów, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest podmiotem tworzącym
06.08.2018 11:41 Informacja o zleceniu Dolnośląskiemu Centrum Psychoonokogii i Rehabilitacji realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
06.08.2018 11:37 Informacja o zleceniu stowarzyszeniu Dolnośląskie Forum Integracyjne realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
07.06.2018 09:58 Informacja o zleceniu fundacji "Wspieramy seniorów" realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
07.06.2018 09:53 Informacja o zleceniu fundacji "Kreatywnie dla zdrowia" realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
17.05.2018 13:12 Wniosek o przyznanie dotacji dla SPZOZ z budżetu Województwa Dolnośląskiego
09.05.2018 09:27 Szkoła dla pacjentów onkologicznych i ich rodzin
04.04.2018 09:12 Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych pn. "Polityka zdrowotna i promocja zdrowia" - aktywizacja grup senioralnych w 2018 roku
15.12.2017 08:52 Zapobieganie niepełnosprawności poprzez wczesne wykrywanie reumatoidalnego zapalenia stawów
03.10.2017 09:30 IV. Edycja Szkoły dla Pacjentów Onkologicznych i Ich Rodzin
13.09.2017 12:23 Regionalny Program Zdrowotny pn.: "Choroby układu ruchu wywoływane sposobem wykonywania pracy"