Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.01.2012 15:46 XVIII/433/11 Uchwała w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie budowy bezpośredniego korytarza kolejowego Wrocław - Warszawa
04.01.2012 15:41 XVIII/432/11 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
04.01.2012 15:40 XVIII/431/11 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2011
04.01.2012 15:39 XVIII/430/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IV/49/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego
04.01.2012 15:37 XVIII/429/11 Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
04.01.2012 15:36 XVIII/428/11 Uchwała w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy
04.01.2012 15:35 XVIII/427/11 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Domaniów
04.01.2012 15:34 XVIII/426/11 Uchwała w sprawie określenia terminów zakończenia zbiorów poszczególnych gatunków roślin rolniczych na terenie Województwa Dolnośląskiego
04.01.2012 15:33 XVIII/425/11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu Działalności Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu na 2012 rok
04.01.2012 15:32 XVIII/424/11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego na 2012 rok Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
04.01.2012 15:31 XVIII/423/11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia projektu zmienionego planu finansowego na 2011 rok Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
04.01.2012 15:29 XVIII/422/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/511/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2008 r. w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg wojewódzkich
04.01.2012 15:28 XVIII/421/11 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Oborniki Śląskie realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Rościsławice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340"
04.01.2012 15:27 XVIII/419/11 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miękinia realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika w m. Pisarzowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 336”
04.01.2012 15:27 XVIII/420/11 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Oborniki Śląskie realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Pęgów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 341"
04.01.2012 15:26 XVIII/418/11 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Strupina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342"
04.01.2012 15:24 XVIII/417/11 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Prusice realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Skokowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342"
04.01.2012 15:22 XVIII/416/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/285/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Jeleniogórskiemu realizacji zadania pn.: „Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2741D z drogą wojewódzką nr 366"
04.01.2012 15:20 XVIII/415/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/238/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Chocianów zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
04.01.2012 15:18 XVIII/414/11 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy"
04.01.2012 15:13 XVIII/413/11 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walim na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie ze strefą SSE)"
04.01.2012 15:11 XVIII/412/11 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wałbrzych na realizację zadania pn. „Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ul. Uczniowską w Wałbrzychu (skomunikowanie ze strefą SSE)"
04.01.2012 15:06 XVIII/411/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/154/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Syców realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Wielowieś – Działosza wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448”
04.01.2012 15:05 XVIII/410/11 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 wraz z przebudową i remontem istniejących chodników”
04.01.2012 15:03 XVIII/409/11 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Złotoryja realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Złotoryja – ul. Chojnowska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328”
04.01.2012 15:01 XVIII/408/11 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/215/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Strzegom opracowania koncepcji budowy i analizy przepustowości skrzyżowania czterowlotowego z sygnalizacją świetlną w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Strzegomia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 i DK 5”
04.01.2012 14:59 XVIII/407/11 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania pn.: „Budowa sygnalizacji świetlnej w m. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 na skrzyżowaniu ul. Łokietka, Garncarskiej, Gdańskiej i Kubika”
04.01.2012 14:57 XVIII/406/11 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Lwówek Śląski realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Żerkowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (strona lewa od km 76+580 do 77+800) wraz z budową zatoki autobusowej”
04.01.2012 14:53 XVIII/405/11 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Strzelin realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396”
04.01.2012 14:52 XVIII/404/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr IX/166/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Radków w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387”

1 2 3 4 5 6 następna