Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2011 15:32 Sesja III Spis uchwał
03.01.2011 15:30 III/48/10 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
03.01.2011 15:29 III/47/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/823/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
03.01.2011 15:28 III/46/10 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2010
03.01.2011 15:27 III/45/10 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Wrocław wykonania części zadań wyborczych
03.01.2011 15:26 III/44/10 Uchwała w sprawie przyjęcia „Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu”
03.01.2011 15:25 III/43/10 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
03.01.2011 15:24 III/42/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/680/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Milickiemu realizacji zadania pn;: „Budowa chodnika lewostronnego w m. Świętoszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 (wariant III, etap II)”
03.01.2011 15:23 III/41/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/475/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Polkowice realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie drogi wojewódzkiej
03.01.2011 15:22 III/40/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/511/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2008 roku w sprawie powierzenia innym jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie dróg wojewódzkich
03.01.2011 15:08 III/39/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLII/675/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Jaworzyna Śląska realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Nowy Jaworów”
03.01.2011 15:07 III/38/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/910/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w m. Ścinawka Średnia”
03.01.2011 15:05 III/37/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/911/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie powierzenia Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój realizacji zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 376 w m. Szczawno-Zdrój, wraz z budową zatoki autobusowej”
03.01.2011 15:04 III/36/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LI/915/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Czernica realizacji zadania pn.: „Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 455 w miejscowości Kamieniec Wrocławski i Czernica”
03.01.2011 15:03 III/35/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LIV/960/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Żmigród realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 w m. Radziądz”
03.01.2011 15:02 III/34/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/1014/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Oława realizacji zadania pn.: „Budowa zatok autobusowych na osiedlu Nowy Otok w Oławie przy drodze wojewódzkiej nr 396”
03.01.2011 15:00 III/33/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/1017/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec realizacji zadania pn.: „Remont drogi wojewódzkiej nr 317 w m. Zgorzelec ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Słowiańskiej”
03.01.2011 15:00 III/32/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/1015/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Borów realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Michałowice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, km drogi 23+000 do 23+150”
03.01.2011 14:59 III/31/10 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/1016/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie powierzenia Gminie Twardogóra realizacji zadania pn.: „Przebudowa istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 (ul. Wielkopolska i Ratuszowa) z droga powiatową nr 1480D (ul. Wielkopolska) w rondo typu małego oraz przebudowa infrastruktury technicznej w miejscowości Twardogóra”
03.01.2011 14:58 III/30/10 Uchwała w sprawie powierzenia realizacji zadania pn.: „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Nr 338, 339 i 340 na terenie miasta Wołowa”
03.01.2011 14:56 III/29/10 Uchwała w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r.
03.01.2011 14:56 III/28/10 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
03.01.2011 14:55 III/27/10 Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z związku z wygaśnięciem mandatu
03.01.2011 14:54 III/26/10 Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z związku z wygaśnięciem mandatu
03.01.2011 14:52 III/25/10 Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z związku z wygaśnięciem mandatu
21.12.2010 13:14 Sesja II Spis uchwał
21.12.2010 13:11 II/24/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
21.12.2010 13:09 II/23/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
21.12.2010 13:08 II/22/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
21.12.2010 13:07 II/21/10 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego

1 2 następna