Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.11.2010 11:18 Sesja IV Podjęte uchwały (2006.12.21)
10.11.2010 11:17 IV/25/2006 Uchwała w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej
10.11.2010 11:15 IV/24/2006 Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu komisji konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli
10.11.2010 11:14 IV/23/2006 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/711/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa dolnośląskiego na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
10.11.2010 11:12 IV/22/2006 Uchwała w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego dotyczące uchwały w sprawie ustanowienia Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania
10.11.2010 11:09 IV/21/2006 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006
10.11.2010 11:03 IV/20/2006 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2006
10.11.2010 10:56 Sesja III Podjęte uchwały (2006.12.21)
10.11.2010 10:20 III/19/2006 Uchwała w sprawie powołania komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz ich składów osobowych, przewodniczących i wiceprzewodniczących
10.11.2010 10:16 III/18/2006 Uchwała w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego czynności związanych z delegowaniem w podróż służbową
10.11.2010 10:14 III/17/2006 Uchwała w sprawie powierzenia Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego prawa do dokonywania wobec Marszałka Województwa Dolnośląskiego czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
10.11.2010 10:13 III/16/2006 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Marszałka Województwa Dolnośląskiego
10.11.2010 10:11 III/15/2006 Uchwała w sprawie wstąpienia Marka Tomali na miejsce radnej Marzeny Anny Machałek
10.11.2010 10:08 Sesja II Podjęte uchwały (2006.12.7)
10.11.2010 10:06 II/14/2006 Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Marzeny Machałek
10.11.2010 10:04 II/13/2006 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.11.2010 10:00 II/12/2006 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.11.2010 09:58 II/11/2006 Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.11.2010 09:56 II/10/2006 Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
10.11.2010 09:55 II/9/2006 Uchwała w sprawie wyboru Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego
10.11.2010 09:53 II/8/2006 Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
10.11.2010 09:50 II/7/2006 Uchwała w sprawie wyboru Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego
10.11.2010 09:48 II/6/2006 Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Województwa Dolnośląskiego
10.11.2010 09:28 II/5/2006 Uchwała w sprawie wstąpienia Marka Łapińskiego na miejsce radnego Wojciecha Piotra Bochnaka
10.11.2010 09:24 II/4/2006 Uchwała w sprawie wstąpienia Wojciecha Adamczaka na miejsce radnego Zdzisława Andrzeja Średniawskiego
10.11.2010 09:15 Sesja I Podjęte uchwały (2006.11.27)
10.11.2010 09:10 I/3/2006 Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Zdzisława Średniawskiego
10.11.2010 09:09 I/2/2006 Uchwała w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha Bochnaka
10.11.2010 09:07 I/1/2006 Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego