Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.03.2020 12:19 DR-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 roku
22.01.2020 11:58 DR-K Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r
20.12.2019 13:48 DR-K Nabór wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Województwa Dolnośląskiego
13.03.2019 09:15 DR-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
07.01.2019 14:57 DR-K Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2019 r.
08.10.2018 14:36 DS-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r.
01.08.2018 09:36 DS-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w 2018 r. II nabór.
29.06.2018 09:26 DS-K Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu "Aktywny Dolny Śląsk" w roku 2018 II NABÓR
14.06.2018 12:57 DS-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu "Aktywny Dolny Śląsk" w 2018 roku
11.05.2018 08:41 DS-K Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w ramach programu „Aktywny Dolny Śląsk” w roku 2018
28.03.2017 15:24 DS-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
10.01.2017 11:00 DS-K Informacje nt. naboru wniosków o udzielenie w roku 2017 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
13.06.2016 13:07 DS-K Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej
08.02.2016 11:00 DS-K Ogłoszenie o konkursie na realizację projektu pn.: „Dolnośląska Stolica Kultury” skierowanego do powiatów Dolnego Śląska w 2016 roku.
08.11.2010 08:58 Konkursy