Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.01.2020 09:08 XV/392/20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/366/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
21.01.2020 09:04 XV/391/20 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
21.01.2020 09:00 XV/390/20 Uchwała w sprawie uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
20.01.2020 14:36 XV/389/20 Uchwała w sprawie skargi Powiatu Wałbrzyskiego na uchwałę nr XIII/312/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 380) kategorii dróg wojewódzkich
20.01.2020 14:31 XV/388/20 Uchwała w sprawie skargi Powiatu Złotoryjskiego na uchwałę nr XII/318/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Złotoryja kategorii dróg wojewódzkich
20.01.2020 14:20 XV/387/20 Uchwała w sprawie skargi Powiatu Złotoryjskiego na uchwałę nr XIII/314/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 kategorii dróg wojewódzkich
20.01.2020 14:13 XV/386/20 Uchwała w sprawie skargi Zarządu Powiatu Jaworskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Jawor kategorii dróg wojewódzkich
20.01.2020 14:05 XV/385/20 Uchwała w sprawie skargi Zarządu Powiatu Jaworskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 (Jawor-Jenków) kategorii dróg wojewódzkich
20.01.2020 14:02 XV/384/20 Uchwała w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizacje zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach gminnych i powiatowych
20.01.2020 13:56 XV/383/20 Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich
20.01.2020 13:52 XV/382/20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wrocław darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 8a
20.01.2020 13:46 XV/381/20 Uchwała w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
20.01.2020 13:35 XV/380/20 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2020