Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.01.2020 08:30 XV/13 Wniosek o zmiane porządku obrad XV Sesji Sejmiku i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie skargi Powiatu Wałbrzyskiego na uchwałę nr XIII/312/19 SWD z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia drogi wojewódzkiej bez numeru (dawna droga wojewódzka nr 380) kategorii dróg wojewódzkich.
13.01.2020 15:00 XV/12 Wniosek o zmianę porządku obrad XV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie skargi Powiatu Złotoryjskiego na uchwałę nr XIII/318/19 SWD z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Złotoryja kategorii dróg wojewódzkich
13.01.2020 14:57 XV/11 Wniosek o zmianę porządku obrad XV Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i wprowadzenie projektu uchwały w sprawie skargi Powiatu Złotoryjskiego na uchwałę nr XIII/314/19 SWD z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 kategorii dróg wojewódzkich
10.01.2020 12:42 XV Sesja Porządek obrad
10.01.2020 12:03 XV/10 Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
08.01.2020 09:21 XV/1 Uchwała w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodu łowieckiego do kategorii
10.01.2020 08:53 XV/2 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Wrocław darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 8a
10.01.2020 08:33 XV/3 Uchwała w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich
10.01.2020 08:26 XV/4 Uchwała w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących na drogach gminnych i powiatowych
10.01.2020 08:15 XV/5 Uchwała w sprawie skargi Zarządu Powiatu Jaworskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 363 (Jawor – Jenków) kategorii dróg wojewódzkich
10.01.2020 08:07 XV/6 Uchwała w sprawie skargi Zarządu Powiatu Jaworskiego na uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pozbawienia odcinka drogi wojewódzkiej nr 374 w miejscowości Jawor kategorii dróg wojewódzkich
10.01.2020 08:05 XV/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/365/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
10.01.2020 07:54 XV/9 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2020
10.01.2020 07:57 XV/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIV/366/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2020