Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.04.2019 10:37 VII/161/19 Uchwała w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
30.04.2019 10:36 VII/160/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
30.04.2019 10:35 VII/159/19 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
30.04.2019 10:34 VII/158/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
30.04.2019 10:31 VII/157/19 Uchwała w sprawie stanowiska dotyczącego poparcia protestu nauczycieli
30.04.2019 10:29 VII/156/19 Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2019 roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
30.04.2019 09:26 VII/155/19 Uchwała w sprawie powierzenia gminie Niemcza realizacji w 2019 r. zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Dożynki wojewódzkie”
30.04.2019 09:25 VII/154/19 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinków dróg (dawnych odcinków dróg krajowych nr 5 i 33) kategorii dróg wojewódzkich
30.04.2019 09:24 VII/153/19 Uchwała w sprawie zaliczenia odcinka drogi krajowej nr 98 do kategorii dróg wojewódzkich
30.04.2019 09:23 VII/152/19 Uchwała w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
30.04.2019 09:22 VII/151/19 Uchwała w sprawie wskazania dodatkowego miasta, w którym może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1 i B
30.04.2019 09:20 VII/150/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich"
30.04.2019 09:19 VII/149/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
30.04.2019 09:17 VII/148/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VI/130/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powierzenia w roku 2019 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
30.04.2019 09:13 VII/147/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
30.04.2019 09:11 VII/146/19 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom wyłonionym w ramach konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2019"
30.04.2019 09:10 VII/145/19 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Gminie Jelenia Góra na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 r.
30.04.2019 09:09 VII/144/19 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
30.04.2019 09:08 VII/143/19 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
30.04.2019 09:06 VII/142/19 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy we Wrocławiu
04.04.2019 09:00 VI/141/19 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w sprawie wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym
04.04.2019 08:57 VI/140/19 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ........................................... na bezczynność Marszałka Województwa Dolnośląskiego w zakresie realizacji wniosku o zmianę rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”
04.04.2019 08:56 VI/139/19 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego zwiększenia dotacji na zabytki dla Województwa Dolnośląskiego
04.04.2019 08:53 VI/138/19 Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
04.04.2019 08:50 VI/137/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1146/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
04.04.2019 08:49 VI/136/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/26/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
04.04.2019 08:48 VI/135/19 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
04.04.2019 08:47 VI/134/19 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/25/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
04.04.2019 08:42 VI/133/19 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana ............................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
03.04.2019 15:18 VI/132/19 Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

1 2 3 4 następna