Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.11.2010 13:12 Sesja XX Podjęte uchwały (2007.12.28)
15.11.2010 13:01 XX/285/07 Uchwała w sprawie powołania komisji doraźnej w celu opracowania Programu integracji działalności Małych i Średnich Przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku
15.11.2010 12:58 XX/284/07 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody
15.11.2010 12:57 XX/283/07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr IX/79/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
15.11.2010 12:55 XX/282/07 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ............................ na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
15.11.2010 12:54 XX/281/07 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Cezarego Paluchniaka Prezesa Zarządu "Cezary Bartłomiej Paluchniak Sp. z o.o." na Marszałka Województwa Dolnośląskiego
15.11.2010 12:52 XX/280/07 Uchwała w sprawie apelu do Zarządu Województwa Dolnośląskiego o podjęcie ponownych starań umożliwiających uzyskanie wsparcia finansowego z budżetu państwa i funduszy europejskich na realizację Wschodniej Obwodnicy Wrocławia "Bielany-Łany-Długołęka"
15.11.2010 12:51 XX/279/07 Uchwała w sprawie apelu o umieszczenie w budżecie państwa na 2008 rok dotacji na realizację przez samorząd województwa zadań z zakresu administracji rządowej w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo
15.11.2010 12:50 XX/278/07 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w województwie dolnośląskim położonych na terenach podgórskich i górskich dla celów obniżenia podatku rolnego
15.11.2010 12:48 XX/277/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Zakładach Sprzętu Ortopedycznego we Wrocławiu
15.11.2010 12:46 XX/276/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnosląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu
15.11.2010 12:39 XX/275/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu
15.11.2010 12:38 XX/274/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. dr A. Sokołowskiego w Wałbrzychu
15.11.2010 12:35 XX/273/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu im. J. Babińskiego we Wrocławiu
15.11.2010 11:21 XX/272/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu
15.11.2010 11:20 XX/271/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim
15.11.2010 11:08 XX/270/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu
15.11.2010 11:03 XX/269/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach
15.11.2010 10:59 XX/268/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. J. Korczaka we Wrocławiu
15.11.2010 10:49 XX/267/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu
15.11.2010 10:48 XX/266/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze
15.11.2010 10:46 XX/265/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
09.11.2010 13:33 XX/264/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
09.11.2010 13:31 XX/263/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Gromkowskiego we Wrocławiu
09.11.2010 13:30 XX/262/07 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu
09.11.2010 13:29 XX/261/07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu SPZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
09.11.2010 13:27 XX/260/07 Uchwała w sprawie likwidacji Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego w SPZOZ w Dusznikach-Zdroju
09.11.2010 13:26 XX/259/07 Uchwała w sprawie likwidacji Kolejowego Sanatorium Uzdrowiskowego w Szczawnie-Zdroju s.p.z.o.z.
09.11.2010 13:25 XX/258/07 Uchwała w sprawie likwidacji Zespołu Rehabilitacyjnego dla Dzieci "Czermna - Bukowina" w Kudowie Zdroju
09.11.2010 13:24 XX/257/07 Uchwała w sprawie likwidacji Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie

1 2 3 4 5 6 następna