Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.01.2020 13:43 113/2019 113/2019 - w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
31.12.2019 13:20 112/2019 112/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Zdrowia
31.12.2019 12:51 111/2019 111/2019 - w sprawie powołania koordynatorów systemu EZD PUW w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
31.12.2019 12:47 110/2019 110/2019 - w sprawie powołania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego Zespołu ds. utrzymania systemu EZD PUW
31.12.2019 12:41 109/2019 109/2019 - z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
31.12.2019 12:38 108/2019 108/2019 - z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 104/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej procedurę ewidencji i redystrybucji wpływów z opłat związanych z ochroną środowiska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
31.12.2019 12:32 107/2019 107/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
31.12.2019 12:24 106/2019 106/2019 - w sprawie organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz stałego dyżuru podległych i nadzorowanych samorządowych jednostek organizacyjnych województwa
31.12.2019 12:19 105/2019 105/2019 - w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej politykę rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
24.12.2019 08:53 104/2019 104/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Gospodarka odpadami
24.12.2019 08:43 103/2019 103/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 58/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Gospodarka wodno-ściekowa
11.12.2019 12:26 102/2019 102/2019 - w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu na „Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową” oraz powołania komisji ds. oceny ozdób
06.12.2019 13:26 101/2019 101/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 15/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Ocena oddziaływania na środowisko
05.12.2019 10:56 100/2019 100/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Analiza ekonomiczno- finansowa
05.12.2019 10:53 99/2019 99/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Bezpieczeństwo
05.12.2019 10:49 98/2019 98/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2016 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach dziedziny Infrastruktura edukacyjna
04.12.2019 13:11 97/2019 97/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 65/2014 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
04.12.2019 13:06 96/2019 96/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
22.11.2019 11:34 95/2019 95/2019 - w sprawie powołania zespołu do spraw konsultacji polityki transportowej Województwa Dolnośląskiego
07.11.2019 12:24 94/2019 94/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
07.11.2019 12:21 93/2019 93/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
07.11.2019 12:16 92/2019 92/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
31.10.2019 11:17 91/2019 91/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Gospodarki
29.10.2019 12:34 90/2019 90/2019 - w sprawie powołania Komisji Socjalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
18.10.2019 09:54 89/2019 89/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 32/2017 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
15.10.2019 13:24 88/2019 88/2019 - w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z nauki oraz za ksztacenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego ponoszonej przez osoby niebędące obywatelami polskimi oraz sposobu wnoszenia opłat
14.10.2019 13:22 87/2019 87/2019 -w sprawie zmiany zarządzenia nr 86/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych
02.10.2019 13:07 86/2019 86/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 76/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
30.09.2019 13:16 85/2019 85/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2019 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Spraw Społecznych
30.09.2019 12:51 84/2019 84/2019 w sprawie zmiany zarządzenia nr 84/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy

1 2 3 4 następna