Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.01.2019 14:48 9/2019 9/2019 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
14.01.2019 10:22 8/2019 8/2019 - w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
14.01.2019 10:13 7/2019 7/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2018 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Organizacyjnego i Kadr
14.01.2019 09:56 6/2019 6/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
11.01.2019 14:07 5/2019 5/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 105/2009 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
11.01.2019 13:54 4/2019 4/2019 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 63/2015 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania Grupy sterującej ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
11.01.2019 13:14 3/2019 3/2019 - w sprawie powołania zespołu opiniodawczo-doradczego w zakresie przygotowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie dokonania podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
09.01.2019 16:00 2/2019 2/2019 - w sprawie powierzenia wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego Wojciechowi Rejowskiemu – Dyrektorowi Wydziału Zamówień Publicznych
09.01.2019 11:47 1/2019 1/2019 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Funduszy Europejskich