Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.02.2010 12:22 Sesja XLVIII Przyjęte uchwały
06.01.2010 14:15 XLVIII/849/09 Uchwała w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Sejmiku Województwa Dolnośląskiego do składu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody
06.01.2010 14:11 XLVIII/848/09 Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Prezydenta Miasta Lubina na Zarząd Województwa Dolnośląskiego
06.01.2010 14:09 XLVIII/847/09 Uchwała w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
06.01.2010 14:05 XLVIII/846/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
06.01.2010 14:02 XLVIII/845/09 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2009
06.01.2010 13:58 XLVIII/844/09 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 realizowanym przez Samorząd Województwa
06.01.2010 13:55 XLVIII/843/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Projektu Planu finansowego na 2009 rok (po zmianach) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Projektu Planu finansowego na 2010 rok Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
06.01.2010 13:53 XLVIII/842/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/742/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Bierutów realizacji zadania pn.: „Remont chodników przy ul. 1 Maja w Bierutowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451”
06.01.2010 13:52 XLVIII/841/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/710/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Żmigród realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji dla budowy chodnika w m. Kliszkowice przy drodze wojewódzkiej nr 339”
06.01.2010 13:43 XLVIII/840/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/680/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Milickiemu realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika lewostronnego w m. Świętoszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439 (wariant III, etap II)”
06.01.2010 13:42 XLVIII/839/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/679/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Zawonia realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w m. Ludgierzowice”
06.01.2010 13:41 XLVIII/838/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/676/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Domaniów realizacji zadania pn.: „Wykonanie chodników oraz budowa kanalizacji burzowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w m. Pełczyce”
06.01.2010 13:39 XLVIII/837/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/675/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Jaworzyna Śląska realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 w m. Nowy Jaworów”
06.01.2010 13:38 XLVIII/836/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/644/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Ząbkowickiemu realizacji zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 385, ul. Przemysłowa w m. Ziębice”
06.01.2010 09:43 XLVIII/835/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bielawa zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
06.01.2010 09:41 XLVIII/834/09 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wołów zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
06.01.2010 09:38 XLVIII/833/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/333/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie powierzenia Powiatowi Dzierżoniowskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
06.01.2010 09:36 XLVIII/832/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/340/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2008 w sprawie powierzenia Powiatowi Wołowskiemu zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
06.01.2010 09:34 XLVIII/831/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/614/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeg Dolny realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie budowy chodników przy drodze wojewódzkiej nr 341 w m. Pogalewo Małe, Pogalewo Wielkie i Grodzanów
06.01.2010 09:32 XLVIII/830/09 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/197/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 roku w sprawie udzielenia Gminie Święta Katarzyna dotacji celowej w wysokości 1 mln zł, w związku z budowaną drogą wojewódzką Bielany-Łany-Długołęka Etap IV, zadanie 2
06.01.2010 09:24 XLVIII/829/09 Uchwala w sprawie przekształcenia Filii w Oławie Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej w Bibliotekę Pedagogiczną w Oławie oraz przekazania jej Powiatowi Oławskiemu
06.01.2010 09:20 XLVIII/828/09 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego lub uprawnienia Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” przy SZPOZ we Wrocławiu, Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu uchwałą nr XLV/760/09 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie..
05.01.2010 12:14 XLVIII/827/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego
05.01.2010 12:10 XLVIII/826/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
05.01.2010 12:07 XLVIII/825/09 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Statutu Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego im. E. Biernackiego w Wałbrzychu
05.01.2010 12:02 XLVIII/824/09 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu
05.01.2010 11:39 XLVIII/823/09 Uchwała w sprawie budżetu województwa dolnośląskiego na rok 2010
22.12.2009 12:25 Sesja XLVII Przyjęte uchwały
22.12.2009 12:19 XLVII/822/09 Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XV/174/07 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zaciągnięcia zobowiązania wynikającego z realizacji zadania własnego polegającego na organizowaniu i dotowaniu regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2008-2010 ze zmianami

1 2 3 4 5 6 następna