Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.06.2017 13:28 46/2008 46/2008 - w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego i Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
22.06.2017 13:04 47/2008 47/2008 - w sprawie zmiany składu komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej powołanej Zarządzeniem Nr 1/2004 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej
22.06.2017 13:03 48/2008 48/2008 - w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko we Wrocławiu
22.06.2017 13:00 49/2008 49/2008 - w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji w województwie dolnośląskim rządowego programu „Moje Boisko - Orlik 2012”
22.06.2017 12:55 50/2008 50/2008 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
22.06.2017 08:54 51/2008 51/2008 - w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
22.06.2017 08:15 52/2008 52/2008 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami
22.06.2017 08:12 53/2008 53/2008 - w sprawie uchylenia zarządzeń w sprawie szczegółowych zakresów zadań Departamentu Polityki Przestrzennej i Infrastruktury
22.06.2017 08:09 54/2008 54/2008 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Infrastruktury
22.06.2017 08:03 55/2008 55/2008 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Realizacji Inwestycji
21.06.2017 14:12 56/2008 56/2008 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań komórek organizacyjnych podległych bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu
21.06.2017 14:08 57/2008 57/2008 - w sprawie zmiany zarządzania nr 77/2007 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
21.06.2017 13:09 58/2008 58/2008 - w sprawie zmiany składu "Podgrupy ds. ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013"
21.06.2017 13:03 59/2008 59/2008 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Rozwoju Regionalnego
21.06.2017 12:59 60/2008 60/2008 - w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego
21.06.2017 12:52 61/2008 61/2008 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2008 Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań Departamentu Marszałka
21.06.2017 12:49 62/2008 62/2008 - w sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
21.06.2017 12:42 63/2008 63/2008 - w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania i rekomendacji Zarządowi Województwa gmin wskazanych do wsparcia finansowego w ramach Konkursu „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim”
21.06.2017 11:10 64/2008 64/2008 - sprawie ustalenia etatyzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
13.01.2009 11:11 110/2008 Zarządzenie 110/2008
30.12.2008 15:12 109/2008 Zarządzenie 109/2008
30.12.2008 15:09 108/2008 Zarządzenie 108/2008
30.12.2008 18:02 107/2008 Zarządzenie 107/2008
22.12.2008 13:45 106/2008 Zarządzenie 106/2008
22.12.2008 12:42 105/2008 Zarządzenie 105/2008
22.12.2008 11:36 104/2008 Zarządzenie 104/2008
09.12.2008 15:53 103/2008 Zarządzenie 103/2008
09.12.2008 15:48 102/2008 Zarządzenie 102/2008
04.12.2008 15:21 101/2008 Zarządzenie 101/2008
21.11.2008 11:38 100/2008 Zarządzenie 100/2008

1 2 3 następna