Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.06.2017 13:02 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
17.05.2017 08:23 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
02.05.2017 11:49 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Produkty projektów EFS dostępne dla osób z niepełnosprawnościami – zasady tworzenia zasobów cyfrowych oraz kontroli produktów projektów EFS
27.03.2017 10:59 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: Zmiany przepisów z zakresu ochrony środowiska, Nowe prawo geologiczne i górnicze, Nowelizacja ustawy prawo wodne, Kodeks postępowania cywilnego
23.03.2017 13:27 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - Podatek od towarów i usług, Kwalifikowalność kosztów, Kontrola trwałości, Pomoc publiczna.
23.03.2017 13:21 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - Postępowanie administracyjne z zakresu wydawania decyzji administracyjnych, Zamówienia publiczne po nowelizacji.
23.03.2017 13:09 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020 - Zasada równości szans i niedysktyminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach EFS i EFRR (II panele)
02.03.2017 14:12 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
27.10.2016 08:37 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych programu MS Excel 2007 z uwzględnieniem MS Excel 2010 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020 oraz pozostałych pracowników Urzędu.
18.08.2016 15:17 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
02.08.2016 13:47 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie i organizację szkolenia zamkniętego z zakresu etyki zawodowej oraz podniesienia świadomości ekologicznej pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
18.07.2016 10:29 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego z zakresu obsługi arkuszy kalkulacyjnych programu MS Excel 2007 z uwzględnieniem MS Excel 2010 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
24.06.2016 09:06 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
06.04.2016 10:11 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych w realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 z zakresu: Podatek od towarów i usług w kontekście kwalifikowalności w projektach dofinansowanych z EFRR i EFS (szkolenie realizowane w ramach II paneli)
18.02.2016 11:47 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
18.08.2015 15:06 Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie i organizację szkolenia zamkniętego z zakresu zapobiegania zachowaniom mobbingowym w miejscu pracy, a także wsparcia komunikacji i współpracy w zespole połączonego z programem edukacji ekologicznej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
27.03.2015 14:28 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD: zaangażowanych we wdrażanie RPO w ramach PT RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz zaangażowanych w realizację POKL 2007-2013.
12.08.2014 08:52 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie i organizację szkolenia zamkniętego z zakresu komunikacji i współpracy w zespole połączonego z programem edukacji ekologicznej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
23.07.2014 12:41 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkolenia zamkniętego w zakresie metod szacowania oprogramowania poprzez analizę punktów funkcyjnych (standard IFPUG) dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
11.06.2014 15:04 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację wyjazdowych szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, efektywnej komunikacji oraz zarządzania sobą w czasie.
11.06.2014 08:43 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego pn. „Nadzór właścicielski w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego”.
28.04.2014 12:57 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie, organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie RPO w ramach PT RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: "Rozliczanie podatku VAT oraz kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z RPO WD w kontekście wytycznych IZ RPO WD", "Studium wykonalności w projektach współfinansowanych z UE".
12.03.2014 13:53 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pn.: „Warsztaty z zakresu planowania, organizowania i koordynowania spotkań, szkoleń, konferencji”
11.10.2013 15:17 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
04.09.2013 16:02 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie i organizację szkolenia zamkniętego z zakresu efektywnej komunikacji z elementami wzmacniania świadomości ekologicznej dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
23.08.2013 13:16 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą organizację oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD, w tym zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
16.08.2013 13:54 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
05.07.2013 15:05 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego z zakresu zamówień publicznych na zakup usług informatycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w tym zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
26.04.2013 11:08 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkoleń zamkniętych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
26.04.2013 10:07 DU-K Informacja o planowanym zamówieniu publicznym na usługę szkoleniową obejmującą przygotowanie oraz organizację szkolenia zamkniętego dla pracowników UMWD, w tym zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz pracowników UMWD zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z zakresu dyscypliny finansów publicznych

1 2 3 4 5 następna