Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.04.2020 13:12 DG-G Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca zapytania ofertowego na przeprowadzenie Ewaluacji ex-ante Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030.
27.02.2020 09:18 DG-G Zapytanie ofertowe na realizację badania: „Ewaluacja ex-ante projektu Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030”.
25.09.2019 08:39 DG-G Zapytanie ofertowe na świadczenie eksperckiej usługi doradczej, polegającej na wykonaniu prac koncepcyjnych, analitycznych i redakcyjnych prowadzących do aktualizacji zapisów Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 (RSI 2011-2020), poprzez opracowanie projektu dokumentu „Dolnośląska Strategia Innowacji 2030”.
08.01.2019 10:00 Wykonanie usługi tłumaczenia spotkań na język migowy
31.08.2018 14:00 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
20.08.2018 12:00 Zapytanie ofertowe na wykonanie, dostawę i montaż 3 tablic pamiątkowych dotyczących realizacji projektu „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk - budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
02.08.2018 10:03 Zapytanie ofertowe na publikację artykułów sponsorowanych w prasie i internecie, promujących projekt pn. „Rozbudowa Geoportalu Dolny Śląsk – budowa Dolnośląskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej”
26.02.2018 13:40 Zapytanie o koszt usługi tłumaczenia z i na język migowy treści jednodniowych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
14.02.2018 13:37 Zapytanie o koszt usługi tłumaczenia z i na język migowy treści jednodniowych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - NIEROZSTRZYGNIĘTE
16.08.2017 13:47 Zapytanie ofertowe - na wykonanie badania dotyczącego inwentaryzacji ilości zdeponowanych odpadów eksploatacyjnych powstających przy wydobywaniu i przeróbce surowców skalnych
12.04.2016 14:37 Zapytanie ofertowe - Ekspert branża chemiczna i farmaceutyczna
12.04.2016 13:09 Zapytanie ofertowe - Ekspert branża surowce naturalne i wtórne
11.03.2016 10:24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi polegającej na ocenie sprawozdań finansowych z realizacji projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach POPT 2014-2020
07.01.2016 15:18 ZAPYTANIE OFERTOWE - biegły rewident
20.02.2013 08:38 Ogłoszenie w sprawie wynajęcia lub kupna powierzchni biurowej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
16.08.2012 14:14 Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia na opracowanie dokumentu pozwalającego na wdrożenie transnarodowej strategii dotyczącej zapobiegania migracji młodzieży przez poszczególnych partnerów projektu.
10.08.2012 14:03 Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia na usługi gastronomiczne.
25.07.2012 11:22 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zamówienie na wykonanie koreferatu dokumentacji projektowej przygotowanej przez Projektanta dla projektu pn. „Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask"
12.07.2012 10:04 Zapytanie ofertowe - Zamówienie na wykonanie koreferatu dokumentacji projektowej przygotowanej przez Projektanta dla projektu pn. „Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask"
26.07.2011 13:50 Zapytanie o szacunkową wycenę przedmiotu zamówienia – opracowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (2)
15.07.2011 15:49 Zapytanie o szacunkową wycenę przedmiotu zamówienia – opracowanie, wykonanie i dostawa materiałów informacyjnych i promocyjnych (album, kalendarze, kartki) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
15.07.2011 15:42 Zapytanie o szacunkową wycenę przedmiotu zamówienia – opracowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
20.05.2011 13:15 Zapytanie ofertowe na usługi tłumaczeń pisemnych zwykłych z języka polskiego na język angielski oraz tłumaczeń ustnych konsekutywnych z/na języka polskiego na/z język angielski na potrzeby Wydziału Zarządzania RPO WD
04.05.2011 12:04 Zapytanie o oszacowanie wartości zamówienia na zakup systemu do monitorowania projektów
12.04.2011 10:25 Zapytanie ofertowe - zaprojektowanie, budowa i serwis interaktywnej mapy projektów RPO WD
17.03.2011 15:13 Zapytanie o szacunkową wycenę - interaktywna mapa projektów RPO WD
11.03.2011 15:27 Zapytanie ofertowe - usługa opracowania wymagań w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej, na potrzeby regionalnej sieci szerokopasmowej Województwa Dolnośląskiego.
10.03.2011 09:27 Zapytanie o szacunkową wycenę - usługa publikacji artykułów reklamowych i ogłoszeń prasowych nt. RPO WD
14.01.2011 14:45 Informacja o unieważnieniu postępowania
14.01.2011 14:40 Informacja o unieważnieniu postępowania

1 2 3 następna