Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.08.2020 10:11 INFORMACJA O PRZYJĘCIU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO I PODSUMOWANIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
30.07.2020 10:40 DS-R-II Powołanie Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2020-2023
06.07.2020 09:03 Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu aktualizacji programu rozwoju pn. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia 2017-2030”
03.07.2020 12:22 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III 4-6.09.2020
03.07.2020 12:19 DR-T.I LISTA JUŻ ZAMKNIĘTA Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III 28-30.08.2020
03.07.2020 11:50 Plan rozwoju infrastruktury transportowej w województwie dolnośląskim z perspektywą do 2030
08.06.2020 15:44 DS-R-II Głosowanie na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji reprezentujących organizacje pozarządowe
22.04.2020 11:50 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
21.04.2020 09:52 DR-T.I Odwołanie egzaminu na uprawnienia przewodnika górskiego - sudeckiego 5-7.06.2020
23.03.2020 11:47 DS-R-II Ogłoszenie Marszałka Województwa - Zmiany sposobu i terminu składania dokumentów dotyczących zgłaszania kandydatów na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
13.03.2020 10:09 DR-T.I Odwołanie egzaminu na uprawnienia przewodnika górskiego sudeckiego kl. III 3 - 5 kwietnia 2020 r.
03.03.2020 08:44 DS-R Ogłoszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o rozpoczęciu procedury wyłaniania kandydatów organizacji pozarządowych na członków Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.
26.02.2020 13:43 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III
17.02.2020 13:07 DR-T.I Egzamin na uprawnienia przewodnika górskiego-sudeckiego kl. III dla kandydatów, kończących kurs zorganizowany przez Mieczysława Janusa – Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy „RELAX w Wałbrzychu oraz Oddział PTTK „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze
14.02.2020 10:26 DOW-O Zaktualizowana lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września 2019
30.01.2020 08:03 DR-T.I ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zamówienia na świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autobusów/autokarów wraz z kierowcą na terenie Polski
22.01.2020 12:00 Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych – IV kwartał 2019 r
22.01.2020 11:26 DOW-O Lista rankingowa operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa", nabór z dn. 26 lipca do 9 września 2019
17.12.2019 09:52 DS-R Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Wolontariat w modzie”.
04.12.2019 14:38 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Organizacja finału Grand Prix Dolnego Śląska w brydżu sportowym”
28.11.2019 09:02 Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
26.11.2019 14:53 DR-K Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Opery Wrocławskiej
26.11.2019 10:46 DR-S Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „TIGER CUP – Międzynarodowe Mistrzostwa Oleśnicy w Judo”
21.11.2019 14:50 DOW-O Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zad. pub. pn. „Gala liderów dolnośląskiej wsi”
21.11.2019 09:14 DR-S Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Mikołajowy Turniej w gimnastyce artystycznej 2019”
15.11.2019 10:29 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: „Arcymistrzowski Festiwal Szachowy Kobiet im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej”
31.10.2019 13:10 DR-S Ogłoszenie o nieprzyznaniu dotacji w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Gminna Liga Futsalu”
31.10.2019 13:00 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: „Zapasy z Mikołajem – II regionalny turniej zapaśniczy dla dzieci”
22.10.2019 13:42 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego pn.: „International Karate Wrocław Open”
16.10.2019 14:11 DR-S Ogłoszenie o przyznaniu dotacji w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn.: „Ogólnopolski Turniej hokeja na trawie Mikołajki 2019”

1 2 3 4 5 6 następna