Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2017 15:17 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
04.10.2017 14:22 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Pilotażowy Program – Dolnośląskie Małe Granty"
03.10.2017 10:41 MKT Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami, strażami.
02.10.2017 14:50 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w latach 2017-2018
14.09.2017 15:29 DG-G Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sieci współpracy w 2017 roku, dotyczący rozwoju Klastrów Województwa Dolnośląskiego
31.08.2017 13:00 MKT Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności – doposażenie w sprzęt ochotniczych straży pożarnych
17.08.2017 15:07 DG-G Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku.
10.08.2017 13:29 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku - poprawa bazy sportowej
04.08.2017 11:44 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.
28.07.2017 13:58 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
06.07.2017 12:33 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
04.07.2017 13:27 MKT Rozstrzygnięcie konkursu "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2017"
05.06.2017 08:55 DS-E Uchwała nr 3863/V/17 ws. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2017/2018 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień "zDolny Śląsk"
22.05.2017 14:45 DG-G Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2017 roku.
21.04.2017 14:14 DS-w Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2017 r.
21.04.2017 13:57 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2017 r.
13.04.2017 08:42 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczących ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 r.
11.04.2017 12:47 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
10.04.2017 13:38 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w latach 2017-2018
28.03.2017 15:23 DS-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r.
03.03.2017 11:29 DS-K Powiat Złotoryjski Dolnośląską Stolicą Kultury 2017
23.02.2017 13:54 MPM Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Dolnośląska Akademia Samorządu".
21.02.2017 13:47 MPM Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”.
21.02.2017 13:45 MPM Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego”.
03.02.2017 14:25 DS-E Rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2017 roku
31.01.2017 07:43 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
24.01.2017 08:40 DGS Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r.
18.01.2017 14:25 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
29.11.2016 12:44 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
10.11.2016 12:05 Rozstrzygnięcie otwartego naboru na Partnera, do wspólnej realizacji projektu „Dolnośląski bon na innowacje” dla instytucji otoczenia biznesu, w tym organizacji pozarządowych, wpisujący się w Działanie 1.2Cb „Usługi dla przedsiębiorstw” RPO WD 2014-2020

1 2 3 4 5 6 następna