Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.02.2017 13:47 MPM Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”.
21.02.2017 13:45 MPM Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego”.
03.02.2017 14:25 DS-E Rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizacje zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2017 roku
31.01.2017 07:43 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
24.01.2017 08:40 DGS Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r.
18.01.2017 14:25 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2017 roku
29.11.2016 12:44 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
10.11.2016 12:05 Rozstrzygnięcie otwartego naboru na Partnera, do wspólnej realizacji projektu „Dolnośląski bon na innowacje” dla instytucji otoczenia biznesu, w tym organizacji pozarządowych, wpisujący się w Działanie 1.2Cb „Usługi dla przedsiębiorstw” RPO WD 2014-2020
12.10.2016 11:21 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
15.09.2016 09:46 MKT Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie doposażenia w sprzęt ochotniczych jednostek ratowniczych specjalizującyh się w ratownictwie z wykorzystaniem psów ratowniczych
14.09.2016 11:57 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sporządzenia raportu z ewaluacji za lata 2014–2015 „Programu współpracy Samorządu WD z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014–2017”
29.08.2016 10:59 MKT Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa realizowanego przez organizacje pozarządowe we współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami lub działań na rzecz bezpieczeństwa seniorów
11.08.2016 13:31 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
21.07.2016 12:59 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i Turystyki w 2016 roku
13.07.2016 11:16 Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie działań aktywizujących młodzież związanych z odkrywaniem Dolnego Śląska poprzez nawiązywanie współpracy międzynarodowej”.
04.07.2016 09:16 Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego”.
01.07.2016 12:53 Wyniki naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Wsparcie dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży z terenu Dolnego Śląska”.
06.06.2016 13:12 DG-G Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych (rozwój Klastrów Województwa Dolnośląskiego w 2016 i 2017 roku)
18.05.2016 11:34 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji Dolnoślaskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2016 r.
05.05.2016 15:48 DS-W Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2016 r.
21.04.2016 07:55 DS-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r. pod nazwą „Dolnośląski Program Wsparcia ESK 2016”
19.04.2016 14:20 DS-W Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych w 2016 roku
07.04.2016 13:52 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
05.04.2016 10:01 DS-K Rozstrzygnięcie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
30.03.2016 14:43 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ratownictwa wodnego
23.03.2016 14:25 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
11.03.2016 13:24 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
03.03.2016 12:11 DZ-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2016 roku
02.03.2016 09:04 DS-K Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2016 r.
25.02.2016 10:18 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

1 2 3 4 5 6 następna