Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
27.09.2019 08:30 DS-R-II Unieważnienie postępowania dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji uroczystej Gali Konkursu „zDolne NGO”
20.09.2019 10:37 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe
18.09.2019 10:03 DG-G Rozstrzygnięcie naboru na konkurs w ramach inicjatywy pn. „Forum Innowacji”
11.09.2019 09:25 DS-R-II Rozstrzygnięcie III i IV naboru na konkurs Dolnośląski Budżet Obywatelski - Aktywny Dolny Śląsk
16.08.2019 14:37 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2019-2020
07.08.2019 09:52 DS-R-II Rozstrzygnięcie II naboru na konkursu Dolnośląski Budżet Obywatelski - Aktywny Dolny Śląsk
25.07.2019 11:05 DS-E Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2019/2020 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk"
17.07.2019 07:35 DS-R-II Rozstrzygnięcie I naboru w ramach konkursu Dolnośląski Budżet Obywatelski - Aktywny Dolny Śląsk
11.07.2019 11:47 DZ-Z Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” – aktywizacja prozdrowotna i społeczna grup senioralnych w 2019 r.
24.06.2019 13:46 MDB Rozstrzygięcie konkursu "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w 2019 oku"
14.05.2019 12:10 DS-R-I Rozstrzygnięcie konkursu ofert ze środków PFRON dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.
09.05.2019 10:50 DS-R-II Rozstrzygnięcie II naboru na konkurs z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
26.04.2019 10:55 DS-R-II Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.
12.04.2019 14:25 DS-R-I Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 r.
12.04.2019 09:08 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - III tura
21.03.2019 09:20 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - II tura
20.03.2019 11:47 DS-E rozstrzygnięcie naboru wniosków na realizację zadań publicznych w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.
06.03.2019 13:45 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2019 r.
06.03.2019 13:40 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
06.03.2019 12:53 DS-R Rozstrzygnięcie I naboru na konkursu z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2019 r.
01.03.2019 11:47 Unieważnienie postępowania dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Marszałkowskich Regionalnych Punktów Doradztwa Pozarządowego w 2019 r.
27.02.2019 09:13 DR-T rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2019 roku.
23.01.2019 15:08 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 3-6
17.01.2019 14:26 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 1 i 2
27.11.2018 13:15 DS-N Rozstrzygnięcie III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
08.11.2018 14:47 DS-N Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach III naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
16.10.2018 13:15 DS-N Rozstrzygnięcie II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018
02.10.2018 14:10 DS-N Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR
26.09.2018 14:14 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018
21.09.2018 11:01 DG-S Uchwała Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.

1 2 3 4 5 6 następna