Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.01.2019 15:08 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 3-6
17.01.2019 14:26 DR-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku - I tura - zadania 1 i 2
27.11.2018 13:15 DS-N Rozstrzygnięcie III naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
08.11.2018 14:47 DS-N Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach III naboru otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
16.10.2018 13:15 DS-N Rozstrzygnięcie II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018
02.10.2018 14:10 DS-N Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.) II NABÓR
26.09.2018 14:14 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018
21.09.2018 11:01 DG-S Uchwała Zarządu Województwa w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2018 r.
12.09.2018 10:02 DOW-B Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiegoz zakresu: doskonalenia umiejętności w obszarze reagowania na zagrożenia, bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, realizowanego przez organizacje pozarządowe.
31.08.2018 14:06 DS-N Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. (uchwała nr 5788/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2018 r.)
23.08.2018 10:36 DS-W Wyniki II naboru na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych tworzących Dolnośląską Sieć Doradztwa Pozarządowego w 2018 r.
03.08.2018 09:46 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
03.08.2018 09:45 MDU Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2018 r.
01.08.2018 09:11 DS-W Rozstrzygnięcie III naboru w ramach konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka
20.07.2018 15:00 DG-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku
20.07.2018 09:25 DOW-B Konkurs "Poprawa Bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2018" rozstrzygnięty
17.07.2018 11:07 DOW-B Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego w zakresie ratownictwa wodnego, realizowanego przez organizacje pozarządowe
12.07.2018 11:28 DS-N Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
25.06.2018 14:13 DS-W Rozstrzygnięcie II naboru na konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka
21.06.2018 13:29 DS-N Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
18.06.2018 09:18 DS-E Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2018/2019 zadania publiczenego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk"
14.06.2018 07:59 DG-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2018 roku - VI tura
13.06.2018 15:05 Rozstrzygnięcie I naboru na konkursu „Aktywny Dolny Śląsk” – sport i turystyka
23.05.2018 09:31 DS-W Rozstrzygnięcie naboru II na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2018 roku, w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
17.05.2018 10:18 DG-S Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2018 -2019 - Dolnośląskie akademie sportowe
24.04.2018 15:49 DG-G Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości obejmujących wsparcie dolnośląskiego rzemiosła w 2018 roku.
24.04.2018 12:52 DG-S Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku – Poprawa bazy sportowej
24.04.2018 09:27 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki w 2018 roku
17.04.2018 12:50 DS-N Rozstrzygnięcie konkursu ofert dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 r.
17.04.2018 08:53 DG-S Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2018 roku „W stronę Odry”

1 2 3 4 5 6 następna