Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2020 14:07 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „CircE – European regions toward Circular Economy” w ramach programu INTERREG Europa oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
28.05.2020 13:39 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości z dziedziny efektywności energetycznej regionu.
28.05.2020 12:00 DS-E Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2020/2021 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej złożonych ofert.
13.05.2020 13:30 DS-R-I Ogłoszenie otwartego konkursu ofert ze środków PFRON
20.03.2020 13:22 DS-R Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych - zmiany
13.03.2020 12:45 DR-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 roku - popularyzacja sportów
13.03.2020 08:55 DS-R-II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu asystentury osób starszych
04.03.2020 13:07 DR-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r. – Poprawa bazy sportowej
14.02.2020 09:37 DS-R-II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2020 r.
13.02.2020 14:38 DS-R-II Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2020 r.
06.02.2020 12:45 MDU Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
06.02.2020 12:32 MDU Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działań na rzecz młodzieży w 2020 r.
29.01.2020 14:51 DR-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2020 r.
22.01.2020 11:35 DR-K Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2020 r.
23.12.2019 09:12 DR-K Nabór wniosków o udzielenie w roku 2020 dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego
18.12.2019 07:29 DR-T Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020r.
12.12.2019 12:06 DS-R-I Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej na lata 2020-21
06.12.2019 09:32 DR-S Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2020 r.
01.10.2019 13:39 MDB Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
20.09.2019 09:45 DR-S Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku – Poprawa bazy sportowej II edycja
19.09.2019 09:34 MDU Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Dolnośląskie Małe Granty"
23.08.2019 14:00 DS-R-II Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk – IV nabór ofert konkursowych do 28.08.2019 r.
14.08.2019 15:42 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na relizację zadania publicznego z zakresu organizacji uroczystej Gali Konkursu "Zdolne NGO" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert
09.08.2019 10:13 DS-R-II Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk - III nabór ofert konkursowych do 19.08.2019 r.
07.08.2019 14:19 MDB Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego w zakresie ratownictwa wodnego
17.07.2019 13:32 DG-G Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w ramach inicjatywy pn. „Forum Innowacji” oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
17.07.2019 07:42 DS-R-II Dolnośląski Budżet Obywatelski – Aktywny Dolny Śląsk - ogłoszenie o II naborze
11.07.2019 11:57 DR-S Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w latach 2019 – 2020 – dolnośląskie akademie sportowe
12.06.2019 12:05 DS-R Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w ramach Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego – Aktywny Dolny Śląsk w 2019 r. oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej ofert.
30.05.2019 13:35 DS-E Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku szkolnym 2019/2020 zadania publicznego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień, polegającego na obsłudze regionalnego programu stypendialnego "zDolny Śląsk" oraz powołania Komisji Konkursowej do oceny merytorycznej złożonych ofert

1 2 3 4 5 6 następna