Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.09.2017 09:20 DU-Z.272.97.2017 USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
15.09.2017 16:43 DU-Z.272.95.2017 Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego i ustnego, oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby projektu „Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”
15.09.2017 15:00 DU-Z.272.96.2017 Wynajęcie, montaż i demontaż hali namiotowej o powierzchni ok. 675m2 dla 500 osób wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji finału konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017” w miejscowości Niedźwiedzice, gm. Chojnów, laureata konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017”.
13.09.2017 14:29 DU-Z.272.93.2017 USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie działań delegowanych PROW 2014-2020 w latach 2014-2017 na Dolnym Śląsku
08.09.2017 16:15 DU-Z.272.94.2017 Dostawa trzech rodzajów kalendarzy na rok 2018, na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
06.09.2017 14:51 DU-Z.272.91.2017 Usługi restauracyjne i cateringowe na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE”
06.09.2017 09:59 DU-Z.272.90.2017 Przygotowanie oraz organizacja szkoleń w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
05.09.2017 14:10 DU-Z.272.92.2017 Usługa tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń ustnych na potrzeby realizacji projektu „REMIX – inteligentne i zielone regiony górnicze UE” w ramach Programu Interreg Europa
31.08.2017 10:15 DU-Z.272.86.2017 Dostawa 8 000 sztuk „kartonowych okularów VR”
28.08.2017 16:04 DU-Z.272.89.2017 Tłumaczenia pisemne i ustne na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
25.08.2017 09:15 DU-Z.272.88.2017 Zakup licencji na oprogramowanie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
24.08.2017 09:20 DU-Z.272.87.2017 Zakup Systemu Kopii Zapasowych i Archiwizacji na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
17.08.2017 14:16 DU-Z.272.85.2017 Wynajęcie zabudowy wystawienniczej służacej prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska o powierzchni 25m² na Stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale podczas Dożynek Prezydenckich odbywających się w dniach 16-17 września 2017 r.
17.08.2017 09:48 DU-Z.272.84.2017 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
16.08.2017 10:45 DU-Z.272.83.2017 Badanie diagnozy i trendów rozwojowych w dolnośląskiej inteligentnej specjalizacji: Produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów
14.08.2017 07:16 DU-Z.272.79.2017 Dostawa licencji na oprogramowanie bazodanowe wraz z wdrożeniem
11.08.2017 15:11 DU-Z.272.82.2017 Wykonanie zabudowy stoiska Województwa Dolnośląskiego o powierzchni 45 m² w Hali Expo – Łódź przy al. Politechniki 4 w Łodzi podczas Targów Natura Food odbywających się w dniach 13-15.10.2017r. w Łodzi.
11.08.2017 13:12 DU-Z.272.81.2017 Produkcja spotu o zadaniach Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
10.08.2017 14:08 DU-Z.272.80.2017 Świadczenie usług hotelarskich na terenie Wrocławia na potrzeby UMWD
09.08.2017 13:34 DU-Z.272.78.2017 Świadczenie usług tłumaczenia pisemnego i ustnego, oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń symultanicznych na potrzeby projektu "Życie z górnictwem (Akronim: MineLife)”
03.08.2017 12:53 DU-Z.272.71/72/73/74.2017 USŁUGI SPOŁECZNE - Szkolenia zamknięte dla pracowników UMWD
03.08.2017 11:41 DU-Z.272.77.2017 Organizacja wizyty w Astanie i Kokczetawie (Kazachstan)
01.08.2017 15:27 DU-Z.272.76.2017 USŁUGI SPOŁECZNE - Przygotowanie i przeprowadzenie 5 szkoleń otwartych dla beneficjentów Funduszy Europejskich 2014-2020, w tym beneficjentów RPO WD 2014-2020 i programów krajowych z perspektywy finansowej 2014-2020
25.07.2017 15:24 DU-Z.272.75.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa dolnośląskiego
25.07.2017 12:23 DU-Z.272.70.2017 Usługa wsparcia techniczno-merytorycznego wraz z dostawą licencji dla Systemu Zarządzania Środowiskowego
18.07.2017 16:50 DU-Z.272.69.2017 Ogólnopolska kampania outdoorowa promująca atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
17.07.2017 07:57 DU-Z.272.68.2017 Zakup czasu reklamowego w kinach w celach emisji spotu "Tajemniczy Dolny Śląsk" w ramach kampanii promującej atrakcje turystyczne Dolnego Śląska
13.07.2017 14:31 DU-Z.272.67.2017 Wykonanie i dostawa toreb papierowych obrendowanych logotypem Dolnego Śląska
11.07.2017 10:00 DU-Z.272.66.2017 Organizacja wizyty w Astanie i Kokczetawie (Kazachstan)
11.07.2017 09:51 DU-Z.272.65.2017 Opracowanie koncepcji systemowej kampanii promocyjnej Dolnego Śląska

1 2 3 4 5 6 następna