Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2019 14:45 DU-Z-I.272.43.2019 Opracowanie koncepcji scenariusza i produkcja spotu o długości 60 sekund promującego RPO WD
16.10.2019 10:43 DU-Z-I.272.40.2019 Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
15.10.2019 12:42 DU-Z-I.272.44.2019 Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
08.10.2019 11:04 DU-Z-I.272.42.2019 Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
01.10.2019 12:56 DU-Z-I.272.41.2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia zamkniętego pn. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
25.09.2019 13:37 DU-Z-I.272.38.2019 Świadczenie usługi cateringowej z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego
24.09.2019 09:10 DU-Z-I.272.36.2019 Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
20.09.2019 11:34 DU-Z-I.272.34.2019 Wykonanie dwóch studiów wykonalności dla linii kolejowych Jelenia Góra - Karpacz/Kowary, Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój/ Jindřichovice pod Smrkem (CZ)
19.09.2019 15:07 DU-Z-I.272.37.2019 Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
12.09.2019 10:10 DU-Z-I.272.35.2019 Świadczenie usługi cateringowej w czasie gali Gryfy 2019
10.09.2019 13:16 DU-Z-I.272.33.2019 Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
09.09.2019 09:05 DU-Z-I.272.31.2019 Ewaluacja efektów wsparcia przedsiębiorstw (w tym MSP) oraz ich innowacyjności i internacjonalizacji w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020
04.09.2019 13:36 DU-Z-I.272.32.2019 Opracowanie koncepcji metodologicznej oraz wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w układzie powiatowym
09.08.2019 11:47 DU-Z-I.272.30.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Programów Narodowej Strategii Spójności
06.08.2019 09:58 DU-Z-I.272.29.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 18-19 października 2019 roku
02.08.2019 09:04 DU-Z-I.272.25.2019 Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020
31.07.2019 14:22 DU-Z-I.272.28.2019 Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE.
31.07.2019 13:43 DU-Z-I.272.27.2019 Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 36m² na czas targów "SMAKI REGIONÓW" w Poznaniu
30.07.2019 10:05 DU-Z.-I.272.26.2019 Organizacja i obsługa wyjazdowego dwudniowego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020.
29.07.2019 12:31 DU-Z-I.272.24.2019 Projekt i zabudowa powierzchni wystawienniczej 55 m² na czas targów „Natura Food” w Łodzi
22.07.2019 14:06 DU-Z-I.272.23.2019 wynajęcie zabudowy wystawienniczej służącej prezentacji produktów regionalnych i tradycyjnych z Dolnego Śląska, o powierzchni 36 m² na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu w Spale
18.07.2019 11:29 DU-Z-I.272.22.2019 Wykonanie i dostawa 1000 zestawów promocyjnych składających się z teczki, pinów i flagi
17.07.2019 08:18 DU-Z-I.272.21.2019 Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi
16.07.2019 09:47 DU-Z-I.272.19.2019 Ewaluacja on-going dot. wdrażania polityk horyzontalnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
15.07.2019 10:31 DU-Z-I.272.18.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD, w tym dla pracowników zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
11.07.2019 14:28 DU-Z-I.272.20.2019 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w postępowaniu na: Aktualizację zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla powiatu górowskiego i wołowskiego
26.06.2019 09:29 DU-Z-I.272.17.2019 Organizacja i obsługa konferencji oraz warsztatu dla beneficjentów PROW 2014-2020
04.06.2019 11:56 DU-Z-I.272.15.2019 Dostawa materiałów promocyjnych obrandowanych logotypem Dolnego Śląska
04.06.2019 08:52 DU-Z-I.272.16.2019 Świadczenie usług cateringowych oraz wynajem sal konferencyjnych wraz z obsługą techniczną w czasie wydarzeń związanych ze współpracą gospodarczą Województwa Dolnośląskiego z podmiotami krajowymi
03.06.2019 13:11 DU-Z-I.272.14.2019 Świadczenie usług cateringowych wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie warsztatów, realizowanych na potrzeby projektu „TRAILS + | Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług: rozwój i zwiększanie innowacyjności w Regionie Transgranicznym Polska – Saksonia”

1 2 3 4 5 6 następna