Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.12.2019 14:38 DU-Z-I.272.56.2019 Montaż, demontaż oraz transport i przechowywanie materiałów promocyjnych podczas eventów w ramach Projektu Zima z TVN 2020 wraz z organizacją i obsługą techniczną strefy Dolnego Śląska.
23.12.2019 09:17 DU-Z-I.272.55.2019 Świadczenie usługi wparcia techniczno – merytorycznego dla Systemu Naborów i Oceny Wniosków (SNOW)
20.12.2019 09:21 DU-Z-I.272.50.2019 Opracowanie, wykonanie i wdrożenie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej wraz z migracją danych, warsztatami oraz usługami wsparcia technicznego
12.12.2019 14:57 DU-Z-I.272.54.2019 Zamówienie wspólne na dostawę materiałów biurowych dla 20 jednostek Województwa Dolnośląskiego
11.12.2019 09:25 DU-Z-I.272.51.2019 Świadczenie usługi serwisu oraz bieżącej konserwacji urządzeń sieciowych
09.12.2019 14:21 DU-Z-I.272.53.2019 Zamówienie wspólne na dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla 25 jednostek Województwa Dolnośląskiego
04.12.2019 15:34 DU-Z-I.272.52.2019 Świadczenie usługi cateringowej z okazji spotkania Świąteczno-Noworocznego w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
28.11.2019 12:30 DU-Z-I.272.39.2019 ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na „Promocja Województwa Dolnośląskiego podczas wydarzenia Forum Przemysłowe w Karpaczu odbywające się kolejno w latach 2019, 2020 i 2021”
22.11.2019 13:22 DU-Z-I.272.49.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Usługi gastronomiczne i cateringowe
19.11.2019 14:38 DU-Z-I.272.48.2019 Świadczenie usług cateringowych dla Sieci PIFE na Dolnym Śląsku
19.11.2019 12:10 DU-Z-I.272.47.2019 Usługa ochrony mienia
25.10.2019 11:23 DU-Z-I.272.45.2019 Dostawa materiałów promocyjnych obrendowanych logotypem Dolnego Śląska
25.10.2019 10:25 DU-Z-I.272.46.2019 Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
16.10.2019 14:45 DU-Z-I.272.43.2019 Opracowanie koncepcji scenariusza i produkcja spotu o długości 60 sekund promującego RPO WD
16.10.2019 10:43 DU-Z-I.272.40.2019 Kompleksowa obsługa wydruku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
15.10.2019 12:42 DU-Z-I.272.44.2019 Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych
08.10.2019 11:04 DU-Z-I.272.42.2019 Dostawa materiałów promocyjnych z logo Dolnego Śląska
01.10.2019 12:56 DU-Z-I.272.41.2019 Zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia zamkniętego pn. Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
25.09.2019 13:37 DU-Z-I.272.38.2019 Świadczenie usługi cateringowej z okazji Święta Województwa Dolnośląskiego
24.09.2019 09:10 DU-Z-I.272.36.2019 Zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
20.09.2019 11:34 DU-Z-I.272.34.2019 Wykonanie dwóch studiów wykonalności dla linii kolejowych Jelenia Góra - Karpacz/Kowary, Gryfów Śląski - Świeradów Zdrój/ Jindřichovice pod Smrkem (CZ)
19.09.2019 15:07 DU-Z-I.272.37.2019 Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
12.09.2019 10:10 DU-Z-I.272.35.2019 Świadczenie usługi cateringowej w czasie gali Gryfy 2019
10.09.2019 13:16 DU-Z-I.272.33.2019 Przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
09.09.2019 09:05 DU-Z-I.272.31.2019 Ewaluacja efektów wsparcia przedsiębiorstw (w tym MSP) oraz ich innowacyjności i internacjonalizacji w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020
04.09.2019 13:36 DU-Z-I.272.32.2019 Opracowanie koncepcji metodologicznej oraz wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego na Dolnym Śląsku w układzie powiatowym
09.08.2019 11:47 DU-Z-I.272.30.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Organizacja i przeprowadzenie 8 szkoleń otwartych dla beneficjentów Programów Narodowej Strategii Spójności
06.08.2019 09:58 DU-Z-I.272.29.2019 USŁUGI SPOŁECZNE: Usługa cateringowa wraz z zapewnieniem stołów koktajlowych w dniach 18-19 października 2019 roku
02.08.2019 09:04 DU-Z-I.272.25.2019 Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020
31.07.2019 14:22 DU-Z-I.272.28.2019 Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia wyjazdowego dla pracowników Dolnośląskiej Sieci PIFE.

1 2 3 4 5 6 następna