Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
23.05.2017 14:56 DU-Z.272.46.2017 Świadczenie usług transportowych polegających na wynajmie autokarów wraz z kierowcą / kierowcami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie kraju na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
19.05.2017 09:47 DU-Z.272.42.2017 Usługi restauracyjno-cateringowe wraz z obsługą organizacyjno-techniczną w czasie warsztatów, realizowanych na potrzeby projektu „Mobilne Laboratoria Innowacyjności i Usług Wzmacniania Potencjału Innowacyjności w Regionie Transgranicznym (TRAILS)”
18.05.2017 09:09 DU-Z.272.37.2017 Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej o szerokim zasięgu dotyczącej możliwości wykorzystania środków unijnych w ramach RPO WD 2014-2020
17.05.2017 14:07 DU-Z.272.40.2017 Usługi organizacji wizyt studyjnych, realizowanych na potrzeby projektu "Smart Integration"
17.05.2017 13:21 DU-Z.272.36.2017 Aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych powiatów województwa dolnośląskiego
16.05.2017 13:38 DU-Z.272.41.2017 Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 30.11.2017r. - 02.12.2017r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób- ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
12.05.2017 14:59 DU-Z.272.39.2017 Usługi restauracyjno-cateringowe i wynajmu sal wraz z obsługą techniczną podczas spotkań realizowanych na potrzeby projektu „Smart Integration”- ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
12.05.2017 13:40 DU-Z.272.34.2017 Organizacja oraz przeprowadzenie szkoleń zamkniętych dla pracowników UMWD zaangażowanych w realizację RPO WD 2014-2020
11.05.2017 09:27 DU-Z.272.32.2017 Zakup urządzeń komputerowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
10.05.2017 17:03 DU-Z.272.35.2017 Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie dolnośląskim
10.05.2017 15:30 DU-Z.272.38.2017 Dostawa płyt CD
09.05.2017 14:08 DU-Z.272.33.2017 Świadczenie usług transportowych
05.05.2017 15:16 DU-Z.272.29.2017 Publikacja ogłoszeń prasowych promujących usługi sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie dolnośląskim
28.04.2017 11:13 DU-Z.272.30.2017 Organizacja i przeprowadzenie 22 szkoleń dla beneficjentów RPO WD w 2017r.
25.04.2017 14:57 DU-Z.272.28.2017 Druk i dostawa 5 000 folderów promujących Dolny Śląsk
25.04.2017 13:48 DU-Z.272.27.2017 Dostawa materiałów drukowanych (ulotek, ulotek w języku Braille’a, broszur z nagraniem treści) na potrzeby sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) w województwie dolnośląskim
15.04.2017 13:25 DU-Z.272.24.2017 Udzielenie kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2017 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
06.04.2017 13:43 DU-Z.272.26.2017 Świadczenie usług tłumaczeniowych na potrzeby Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
06.04.2017 09:11 DU-Z.272.25.2017 Dostawa materiałów promocyjnych obrendowanych logotypem Dolnego Śląska.
05.04.2017 09:33 DU-Z.272.21.2017 Badanie dotyczące zapotrzebowania MŚP na wykwalifikowanych pracowników w ramach projektu TRAILS
04.04.2017 14:44 DU-Z.272.16/17.2017 Usługi społeczne - Świadczenie usług cateringowych oraz zapewnienie usług gastronomicznych na potrzeby Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
04.04.2017 07:18 DU-Z.272.23.2017 Kampania outdoorowa promująca połączenia kolejowe na Dolnym Śląsku
31.03.2017 11:16 DU-Z.272.20.2017 Świadczenie usług transportowych przy użyciu autokarów/autobusów wraz z kierowcą/kierowcami (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa) na terenie kraju i za granicą na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
28.03.2017 15:33 DU-Z.272.18.2017 Usługa tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz wynajmu sprzętu do tłumaczeń ustnych na potrzeby realizacji projektów "TRAILS" i "TRANS³Net" w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020 i Programu Interreg Europa Środkowa
24.03.2017 16:04 DU-Z.272.22.2017 Świadczenie usług hotelarskich w hotelach min. trzygwiazdkowych na terenie Wrocławia na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
22.03.2017 15:37 DU-Z.272.19.2017 Przygotowanie, skład i druk dwustronicowych materiałów redakcyjnych promujących Dolny Śląsk na łamach gazet codziennych o zasięgu obejmującym województwo dolnośląskie oraz przygotowanie, skład i druk jednostronicowych materiałów redakcyjnych na łamach tygodników regionalnych wydawanych na terenie województwa dolnośląskiego
20.03.2017 15:05 DU-Z.272.13.2017 Organizacja dorocznego Kongresu Odnowy Wsi, który odbędzie się w dniach 01.06.2017r. -03.06.2017r. na terenie Dolnego Śląska dla maksymalnie 220 osób.
20.03.2017 14:34 DU-Z.272.14.2017 Przygotowanie i publikacja artykułów w prasie regionalnej, lokalnej i internecie wraz z wysłką mailingową oraz in⁠sertem
17.03.2017 13:16 DU-Z.272.15.2017 Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy użyciu mikrobusów i samochodów osobowych w kraju i za granicą wraz z kierowcą/kierowcami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
10.03.2017 15:51 DU-Z.272.12.2017 Projekt i zabudowa standardowa (octanorm) powierzchni wystawienniczej 50 m2 podczas IX Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2017 w Kielcach w dniach 7-9 kwietnia 2017 r.

1 2 3 4 5 6 następna