Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
03.10.2017 09:30 IV. Edycja Szkoły dla Pacjentów Onkologicznych i Ich Rodzin
13.09.2017 12:23 Regionalny Program Zdrowotny pn.: "Choroby układu ruchu wywoływane sposobem wykonywania pracy"
01.02.2017 08:39 Raport z konsultacji „Programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych - Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy”
23.12.2016 10:45 „Programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych - Badanie przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania wad rozwojowych w oparciu o wywiad i badanie zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u niemowląt - program pilotażowy”
12.06.2012 11:34 Program poprawy opieki perinatologicznej na Dolnym Śląsku - 2011-2014
25.05.2012 11:14 Walka z nowotworem prostaty w województwie dolnośląskim
12.04.2012 08:01 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty
03.08.2011 12:24 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
03.08.2011 12:21 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego
24.01.2011 08:26 Szczepienia przeciwko grypie
09.02.2009 11:14 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z promocji i ochrony zdrowia obejmującego działania w zakresie aktywizowania środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2009 r.