Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2018 10:45 L/1777/18 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na remont drogi powiatowej nr 2280 D relacji Bolesławiec - Stare Jaroszowice – Żeliszów
01.10.2018 10:44 L/1776/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
01.10.2018 10:43 L/1775/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
01.10.2018 10:42 L/1774/18 Uchwała w sprawie nagród sportowych Samorządu Województwa Dolnośląskiego
01.10.2018 10:41 L/1773/18 Uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej
01.10.2018 10:40 L/1772/18 Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać projekt dolnośląskiego budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania jego konsultacji z mieszkańcami
01.10.2018 10:38 L/1771/18 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 r.
01.10.2018 10:34 L/1770/18 Uchwała w sprawie uzgodnienia projektu statutu Muzeum Narodowego we Wrocławiu
27.07.2018 12:14 XLIX/1769/18 Uchwała w sprawie przyznania Agacie Daniel Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 12:11 XLIX/1768/18 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Jankowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 12:07 XLIX/1767/18 Uchwała w sprawie przyznania Dagmarze Kacperowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 12:01 XLIX/1766/18 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Kapicy Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 12:00 XLIX/1765/18 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Mazurowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:57 XLIX/1764/18 Uchwała w sprawie przyznania Januszowi Legoniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:55 XLIX/1763/18 Uchwała w sprawie przyznania Kindze Cibie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:53 XLIX/1762/18 Uchwała w sprawie przyznania Lilianie Kiryłow Masłowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:52 XLIX/1761/18 Uchwała w sprawie przyznania Rafałowi Masłowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:43 XLIX/1760/18 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Pruchniewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:42 XLIX/1759/18 Uchwała w sprawie przyznania Marii Ostrowskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:36 XLIX/1758/18 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Stróżańskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:35 XLIX/1757/18 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Snarskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:34 XLIX/1756/18 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Sławińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:29 XLIX/1755/18 Uchwała w sprawie przyznania Zygmuntowi Markiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:27 XLIX/1754/18 Uchwała w sprawie przyznania Tiborowi Pindešowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:19 XLIX/1753/18 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Włodarskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:14 XLIX/1752/18 Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Goetzendorf Grabowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:11 XLIX/1751/18 Uchwała w sprawie przyznania Bogusławowi Samolowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:10 XLIX/1750/18 Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Jabłońskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:08 XLIX/1749/18 Uchwała w sprawie przyznania Jarosławowi Mice Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
27.07.2018 11:07 XLIX/1748/18 Uchwała w sprawie przyznania Cezaremu Podlasińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna