Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.10.2018 09:18 L/1807/18 Uchwała w sprawie przyznania Uczniowskiemu Ludowemu Zapaśniczemu Klubowi Sportowemu „Heros” Czarny Bór Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.10.2018 09:16 L/1806/18 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.10.2018 09:15 L/1805/18 Uchwała w sprawie przyznania Klubowi Szermierczemu WROCŁAWIANIE Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.10.2018 09:14 L/1804/18 Uchwała w sprawie przyznania Szkole Podstawowej nr 10 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.10.2018 09:11 L/1803/18 Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu BIEG PIASTÓW Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.10.2018 09:09 L/1802/18 Uchwała w sprawie przyznania Wrocławskiemu Klubowi Szermierczemu KOLEJARZ Wrocław Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
02.10.2018 09:05 L/1801/18 Uchwała w sprawie przyznania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
01.10.2018 12:55 L/1800/18 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi P. Batorowi Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
01.10.2018 12:54 L/1799/18 Uchwała w sprawie przyznania Danucie Marii Gołdon Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
01.10.2018 12:53 L/1798/18 Uchwała w sprawie przyznania Bronisławowi MJ Kamińskiemu Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
01.10.2018 12:52 L/1797/18 Uchwała w sprawie przyznania Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Szkoła Muzyczna II Stopnia Zbigniew Czwojda Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
01.10.2018 12:51 L/1796/18 Uchwała w sprawie przyznania Dziecięcemu Zespołowi Pieśni i Tańca „GWARKOWIE” Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
01.10.2018 12:50 L/1795/18 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO Księdzu prałatowi Stanisławowi Orzechowskiemu
01.10.2018 12:48 L/1794/18 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczącego zniesienia podatku od wydobycia niektórych kopalin
01.10.2018 12:26 L/1793/18 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie 75 rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP
01.10.2018 12:25 L/1792/18 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy dróg ekspresowych na południu Województwa Dolnośląskiego w przebiegu międzynarodowych szybkich korytarzy transportowych w kierunku Wiednia oraz Pragi
01.10.2018 12:21 L/1791/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/1746/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
01.10.2018 12:12 L/1790/18 Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030
01.10.2018 12:10 L/1789/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
01.10.2018 12:09 L/1788/18 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
01.10.2018 12:08 L/1787/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
01.10.2018 12:05 L/1786/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
01.10.2018 12:04 L/1785/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1661/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku
01.10.2018 12:03 L/1784/18 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Ceramika” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
01.10.2018 12:01 L/1783/18 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana .......................................... i pani .................................................. do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
01.10.2018 12:00 L/1782/18 Uchwała w sprawie zaliczenia dróg i odcinków dróg do kategorii dróg wojewódzkich
01.10.2018 11:59 L/1781/18 Uchwała w sprawie pozbawienia dróg i odcinków dróg kategorii dróg wojewódzkich
01.10.2018 11:58 L/1780/18 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”
01.10.2018 11:56 L/1779/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/1633/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3074D od km 3+378 do km 3+992 w miejscowości Szczawin
01.10.2018 10:46 L/1778/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1418/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna