Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
31.10.2018 11:41 LII/1897/18 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Drożdżyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
31.10.2018 11:39 LII/1896/18 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Koziołowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
31.10.2018 11:39 LII/1895/18 Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Waligórskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
31.10.2018 11:38 LII/1894/18 Uchwała w sprawie przyznania Fundacji Odnowy i Modernizacji Wambierzyc Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
31.10.2018 11:37 LII/1893/18 Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi Ludowemu KATARZYNKI Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
31.10.2018 11:33 LII/1892/18 Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji w związku ze 100-leciem niepodległości narodów Europy
31.10.2018 11:33 LII/1891/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
31.10.2018 11:32 LII/1890/18 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
31.10.2018 11:30 LII/1889/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
31.10.2018 11:29 LII/1888/18 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana...................................... i pani ......................................do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
31.10.2018 11:28 LII/1887/18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Dolnośląskie akcji spółki Legnicki Park Technologiczny LETIA spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy oraz określenia trybu zbycia akcji
31.10.2018 11:27 LII/1886/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
31.10.2018 11:26 LII/1885/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
31.10.2018 11:24 LII/1884/18 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia i przyjęcia części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego, ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnych w wojewódzkich przewozach pasażerskich
31.10.2018 11:23 LII/1883/18 Uchwała w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
31.10.2018 11:22 LII/1882/18 Uchwała w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
31.10.2018 11:20 LII/1881/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/1578/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom wyłonionym w ramach otwartego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018
31.10.2018 11:20 LII/1880/18 Uchwała w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
31.10.2018 11:17 LII/1879/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/1240/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji Programu Budowy Małych Przyszkolnych Krytych Pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” w latach 2017-2018
31.10.2018 11:17 LII/1878/18 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego realizujących w latach 2017-2018 program budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” na przeszkolenie w 2018 r. instruktorów pływania
31.10.2018 11:16 LII/1877/18 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Karpacz na dofinansowanie w latach 2018-2019 budowy stadionu lekkoatletycznego w Karpaczu
31.10.2018 11:15 LII/1876/18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Kąty Wrocławskie darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Mokronosie Górnym
31.10.2018 11:14 LII/1875/18 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Długołęka darowizny nieruchomości położonych w Pasikurowicach
31.10.2018 11:11 LII/1874/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/875/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Instytutowi Rozwoju Terytorialnego
31.10.2018 11:10 LII/1873/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1522/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
31.10.2018 11:10 LII/1872/18 Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu
31.10.2018 11:09 LII/1871/18 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/926/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Nowa Perspektywa – Lepszy Start”
31.10.2018 11:06 LII/1870/18 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 13 dla Niewidomych i Słabowidzących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
31.10.2018 11:05 LII/1869/18 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Specjalnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu
31.10.2018 10:56 LII/1868/18 Drugie czytanie uchwały w sprawie uchwalenia projektu zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna