Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.09.2018 10:54 L/116 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLI/1418/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bolesławieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2318 D wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec
13.09.2018 10:53 L/117 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/1633/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3074D od km 3+378 do km 3+992 w miejscowości Szczawin
13.09.2018 10:52 L/118 Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego będącej partycypacją w kosztach realizacji zadania pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3396D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy”
13.09.2018 10:50 L/119 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania pana ....................... i pani .......................... do usunięcia naruszenia prawa poprzez wyeliminowanie z obrotu prawnego rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie podziału województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie
14.09.2018 12:17 L/131 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego „Ceramika” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
13.09.2018 10:32 L/120 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1661/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2018 roku
13.09.2018 10:27 L/121 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
14.09.2018 12:20 L/128 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
14.09.2018 12:22 L/129 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
14.09.2018 12:26 L/130 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
13.09.2018 10:08 L/5 Pierwsze czytanie uchwały w sprawie uchwalenia projektu zmian Statutu Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 10:05 L/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/1746/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia wzoru sztandaru Województwa Dolnośląskiego oraz regulaminu jego używania
14.09.2018 13:21 L/132 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego rozbudowy dróg ekspresowych na południu Województwa Dolnośląskiego w przebiegu międzynarodowych szybkich korytarzy transportowych w kierunku Wiednia oraz Pragi
14.09.2018 13:25 L/133 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie 75 rocznicy zbrodni ludobójstwa dokonanej na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP
14.09.2018 13:27 L/134 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego dotyczącego zniesienia podatku od wydobycia niektórych kopalin
14.09.2018 12:27 L/122 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO Księdzu prałatowi Stanisławowi Orzechowskiemu
14.09.2018 12:30 L/127 Uchwała w sprawie przyznania Dziecięcemu Zespołowi Pieśni i Tańca „GWARKOWIE” Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
14.09.2018 12:31 L/126 Uchwała w sprawie przyznania Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej, Szkoła Muzyczna II Stopnia Zbigniew Czwojda Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
14.09.2018 12:33 L/125 Uchwała w sprawie przyznania Bronisławowi MJ Kamińskiemu Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
14.09.2018 12:38 L/124 Uchwała w sprawie przyznania Danucie Marii Gołdon Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
14.09.2018 12:40 L/123 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi P. Batorowi Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa Dolnośląskiego za rok 2018
13.09.2018 10:04 L/8 Uchwała w sprawie przyznania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 09:56 L/10 Uchwała w sprawie przyznania Wrocławskiemu Klubowi Szermierczemu KOLEJARZ Wrocław Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 09:54 L/11 Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu BIEG PIASTÓW Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 09:31 L/12 Uchwała w sprawie przyznania Szkole Podstawowej nr 10 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Lubinie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 09:28 L/14 Uchwała w sprawie przyznania Klubowi Szermierczemu WROCŁAWIANIE Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 09:27 L/15 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiemu Związkowi Lekkiej Atletyki Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 09:26 L/16 Uchwała w sprawie przyznania Uczniowskiemu Ludowemu Zapaśniczemu Klubowi Sportowemu „Heros” Czarny Bór Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 09:22 L/17 Uchwała w sprawie przyznania Miejskiemu Klubowi Siatkówki POLONIA ŚWIDNICA Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
13.09.2018 09:11 L/22 Uchwała w sprawie przyznania Mieczysławowi Remskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna