Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2018 12:19 LII/11 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
19.10.2018 12:15 LII/12 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
19.10.2018 12:12 LII/58 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Województwo Dolnośląskie akcji spółki Legnicki Park Technologiczny LETIA spółka akcyjna z siedzibą w Legnicy oraz określenia trybu zbycia akcji
19.10.2018 12:10 LII/56 Uchwała w sprawie odpowiedzi na skargę pana ……………………………………………… i pani ………………………….……………................... do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
19.10.2018 12:06 LII/48 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 12:05 LII/49 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
19.10.2018 12:03 LII/50 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1466/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2018
19.10.2018 12:01 LII/51 Uchwała w sprawie przyjęcia rezolucji w związku ze 100-leciem niepodległości narodów Europy
19.10.2018 11:55 LII/13 Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi Ludowemu KATARZYNKI Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:51 LII/14 Uchwała w sprawie przyznania Fundacji Odnowy i Modernizacji Wambierzyc Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:48 LII/15 Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Waligórskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:47 LII/16 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Koziołowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:37 LII/17 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Drożdżyńskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:35 LII/18 Uchwała w sprawie przyznania Łucji Gądek Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:28 LII/19 Uchwała w sprawie przyznania Agnieszce Bartków Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:27 LII/20 Uchwała w sprawie przyznania Robertowi Królowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:21 LII/21 Uchwała w sprawie przyznania Justynie Górniak – Zimroz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:18 LII/22 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Milczarkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:16 LII/23 Uchwała w sprawie przyznania Katarzynie Pactwie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:13 LII/24 Uchwała w sprawie przyznania Katarzynie Zagożdżon Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:11 LII/25 Uchwała w sprawie przyznania Przemysławowi Parolowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:09 LII/26 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Osypiukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:06 LII/27 Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Pietrykowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:04 LII/28 Uchwała w sprawie przyznania Jerzemu Kulce Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:03 LII/29 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Chodakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 11:01 LII/30 Uchwała w sprawie przyznania Edmundowi Szczepańskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 10:59 LII/31 Uchwała w sprawie przyznania Urszuli Jarosińskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 09:09 LII/32 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Białkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 09:06 LII/33 Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Ciochoniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.10.2018 09:04 LII/34 Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Zającowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna