Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.12.2018 19:08 III/22 Uchwała w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
20.12.2018 19:06 III/21 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw środowiska o odwołanie członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
20.12.2018 17:56 III/22 Uchwała w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
20.12.2018 17:54 III/21 Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw środowiska o odwołanie członka Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
20.12.2018 11:21 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
20.12.2018 09:02 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”
19.12.2018 16:55 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
19.12.2018 16:52 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
19.12.2018 16:41 Stanowiska ZWD dotyczące wniosków do projektu budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
19.12.2018 13:36 Stanowisko ZWD dotyczące wniosku Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości do projektu budżetu WD na rok 2019
19.12.2018 13:33 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie zmiany uchwały w sprawie WPF-u, uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2018 rok
18.12.2018 14:31 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych Komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
18.12.2018 08:05 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
18.12.2018 08:03 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
18.12.2018 08:00 Autopoprawki ZWD do projektów uchwał w sprawie WPF-u i budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2019 rok
17.12.2018 10:37 Autopoprawka ZWD do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 SWD z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
14.12.2018 13:45 III Sesja Porządek obrad
14.12.2018 10:32 III/12 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
14.12.2018 10:29 III/13 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2019
14.12.2018 10:24 III/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945)”
14.12.2018 10:19 III/2 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XV/349/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Wałbrzych realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Drogi Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa w Gminie Boguszów Gorce” będącej zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego
14.12.2018 10:09 III/3 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
14.12.2018 10:01 III/4 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
14.12.2018 09:59 III/5 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXX/961/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia w latach 2017-2018 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
14.12.2018 09:52 III/6 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/1048/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
14.12.2018 09:44 III/8 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/761/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
14.12.2018 09:39 III/1 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego”
14.12.2018 09:36 III/7 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/1529/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2018 i 2019 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych
14.12.2018 09:32 III/14 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/1465/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
14.12.2018 09:30 III/15 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2018

1 2 3 4 5 6 następna