Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.07.2016 08:17 XXIV/715/16 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Jeżowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 08:16 XXIV/714/16 Uchwała w sprawie przyznania Leonowi Cząstkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 08:13 XXIV/713/16 Uchwała w sprawie przyznania Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „JUVENIA” Wrocław Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 08:12 XXIV/712/16 Uchwała w sprawie przyznania Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
20.07.2016 08:11 XXIV/711/16 Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddziałowi Wrocławskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
19.07.2016 15:16 XXIV/710/16 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej
19.07.2016 15:15 XXIV/709/16 Uchwała w sprawie zatwierdzenia wyboru przewodniczącego Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
19.07.2016 15:12 XXIV/708/16 Uchwała w sprawie zatwierdzenia odwołania przewodniczącej Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
19.07.2016 15:11 XXIV/707/16 Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych lub w formie depozytu u Ministra Finansów
19.07.2016 15:10 XXIV/706/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/441/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
19.07.2016 15:09 XXIV/705/16 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
19.07.2016 15:08 XXIV/704/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
19.07.2016 15:07 XXIV/703/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXII/668/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2016 roku
19.07.2016 15:06 XXIV/702/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/588/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2016
19.07.2016 15:04 XXIV/701/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVI/426/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących eksploatacji, bieżącego utrzymania i napraw istniejących sygnalizacji świetlnych na drogach wojewódzkich
19.07.2016 15:03 XXIV/700/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLIX/1697/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych pn. „Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich”
19.07.2016 15:02 XXIV/699/16 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa za rok 2016 Stowarzyszeniu na Rzecz Promocji Dolnego Śląska z Wrocławia
19.07.2016 15:00 XXIV/698/16 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Nagrody Kulturalnej SILESIA Sejmiku Województwa za rok 2016 Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej
04.07.2016 14:53 XXIII/697/16 Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
04.07.2016 14:49 XXIII/696/16 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
04.07.2016 14:48 XXIII/695/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
04.07.2016 14:47 XXIII/694/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/588/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w roku 2016
04.07.2016 14:45 XXIII/693/16 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej gminom na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu pn. "Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2016"
04.07.2016 14:43 XXIII/692/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/586/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Legnica
04.07.2016 14:41 XXIII/691/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXI/488/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Chojnów
04.07.2016 14:38 XXIII/690/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubiąż
04.07.2016 14:37 XXIII/689/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Radwanice
04.07.2016 14:35 XXIII/688/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
04.07.2016 14:32 XXIII/687/16 Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami województwa dolnośląskiego"
04.07.2016 14:30 XXIII/686/16 Uchwała w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2015

poprzednia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 następna