Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.10.2016 15:16 XXV/805/16 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Kopaniarzowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:14 XXV/804/16 Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Bajdzie Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:13 XXV/803/16 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławie Żukowskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:11 XXV/802/16 Uchwała w sprawie przyznania Stefanowi Arczyńskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:10 XXV/801/16 Uchwała w sprawie przyznania Jolancie Żmurko – Kurzak Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:09 XXV/800/16 Uchwała w sprawie przyznania Wincentemu Mazurcowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:08 XXV/799/16 Uchwała w sprawie przyznania Annie Stochmal Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:07 XXV/798/16 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Czyszczoniowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:05 XXV/797/16 Uchwała w sprawie przyznania Zespołowi Ludowemu DYSZEL ze Żmigrodu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:04 XXV/796/16 Uchwała w sprawie przyznania Pogotowiu Ratunkowemu we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:03 XXV/795/16 Uchwała w sprawie przyznania Nikolaosowi Rusketosowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:00 XXV/794/16 Uchwała w sprawie przyznania Leszkowi Leśko Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 14:59 XXV/793/16 Uchwała w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
06.10.2016 14:58 XXV/792/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/441/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
06.10.2016 14:57 XXV/791/16 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
06.10.2016 14:56 XXV/790/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 14:55 XXV/789/16 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
06.10.2016 14:54 XXV/788/16 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Wielkopolskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
06.10.2016 14:49 XXV/787/16 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Opolskim dotyczącego powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia od Województwa Opolskiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi
06.10.2016 14:46 XXV/786/16 Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Domaniów
06.10.2016 14:44 XXV/785/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rudna
06.10.2016 14:43 XXV/784/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Malczyce
06.10.2016 14:42 XXV/783/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Gniewków
06.10.2016 14:38 XXV/782/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Międzybórz
06.10.2016 14:37 XXV/781/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lutomia Dolna
06.10.2016 14:22 XXV/780/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świeradów-Zdrój
06.10.2016 14:21 XXV/779/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Syców
06.10.2016 13:47 XXV/778/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Duszniki-Zdrój
06.10.2016 13:37 XXV/777/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XIII/326/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kostomłoty
06.10.2016 13:25 XXV/776/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/235/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kobierzyce

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 następna