Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.11.2016 09:02 XXVII/835/16 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Wińsko
04.11.2016 09:00 XXVII/834/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubin
04.11.2016 08:59 XXVII/833/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Ruda
04.11.2016 08:57 XXVII/832/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bielawa
04.11.2016 08:49 XXVII/831/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wleń
04.11.2016 08:47 XXVII/830/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przemków
04.11.2016 08:25 XXVII/829/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żarów
04.11.2016 08:17 XXVII/828/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Mysłakowice
04.11.2016 08:14 XXVII/827/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ząbkowice Śląskie
04.11.2016 08:01 XXVII/826/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Żórawina
04.11.2016 07:56 XXVII/825/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/444/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Nowa Ruda realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulic Świdnickiej i Piłsudskiego w Nowej Rudzie będących łącznikiem pomiędzy Drogą Sudecką a centrum miasta oraz noworudzką podstrefą WSSE INVEST PARK i drogą 385 do przejścia granicznego w Tłumaczowie”
04.11.2016 07:52 XXVII/824/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XL/1239/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych realizacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 379 na terenie Gminy Walim
04.11.2016 07:41 XXVII/823/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/447/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie powierzenia Gminie Radków realizacji zadania pn.: „Budowa chodnika w m. Wambierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388”
04.11.2016 07:39 XXVII/822/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
04.11.2016 07:38 XXVII/821/16 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Duszniki-Zdrój na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury sportowej Centrum Polskiego Biathlonu na Jamrozowej Polanie w Dusznikach-Zdroju w latach 2016-2017
04.11.2016 07:36 XXVII/820/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/546/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
06.10.2016 15:31 XXV/819/16 Uchwała w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:29 XXV/818/16 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO profesorowi Krzysztofowi Szwagrzykowi
06.10.2016 15:28 XXV/817/16 Uchwała w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Dolnego Śląska CIVI HONORARIO profesorowi Janowi Miodkowi
06.10.2016 15:27 XXV/816/16 Uchwała w sprawie przyznania Dariuszowi Kurowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:26 XXV/814/16 Uchwała w sprawie przyznania Adamowi Marczewskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:26 XXV/815/16 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Timowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:24 XXV/813/16 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Gębarowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:23 XXV/812/16 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Kasprzykowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:22 XXV/811/16 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Sułkowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:21 XXV/810/16 Uchwała w sprawie przyznania Jackowi Malinowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:20 XXV/809/16 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Fornalskiej – Chruściel Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:19 XXV/808/16 Uchwała w sprawie przyznania Bożenie Ziemiańskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:18 XXV/807/16 Uchwała w sprawie przyznania Zbigniewowi Jagielaszkowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
06.10.2016 15:17 XXV/806/16 Uchwała w sprawie przyznania Mariuszowi Rzepeckiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna