Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.11.2016 10:10 XXVII/865/16 Uchwała w sprawie przyznania Kazimierzowi Jurkiewiczowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:09 XXVII/864/16 Uchwała w sprawie przyznania Stanisławowi Chorągwickiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:06 XXVII/863/16 Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Zagożdżonowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 14:24 XXVII/862/16 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Blachowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 13:55 XXVII/861/16 Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Wawrzyńczukowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 13:22 XXVII/860/16 Uchwała w sprawie przyznania Gryfowskiej Kapeli Podwórkowej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 13:20 XXVII/859/16 Uchwała w sprawie przyznania Mieczysławowi Piotrowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 13:14 XXVII/858/16 Uchwała w sprawie przyznania Markowi Baryłce Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 13:13 XXVII/857/16 Uchwała w sprawie przyznania Sławomirowi Suchockiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 13:11 XXVII/856/16 Uchwała w sprawie przyznania Pawłowi Kowalikowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 13:09 XXVII/855/16 Uchwała w sprawie przyznania Piotrowi Pobrotynowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 13:08 XXVII/854/16 Uchwała w sprawie przyznania Marcinowi Zajączkowskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 12:47 XXVII/853/16 Uchwała w sprawie przyznania Tadeuszowi Widle Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 12:43 XXVII/852/16 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Perczyńskiej Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 12:41 XXVII/851/16 Uchwała w sprawie przyznania Wiktorowi Worono Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 12:30 XXVII/850/16 Uchwała w sprawie przyznania Helmutowi Dohnalkowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 12:29 XXVII/849/16 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Łuszczkiewiczowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 12:28 XXVII/848/16 Uchwała w sprawie przyznania Polskiemu Związkowi Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu – Okręg we Wrocławiu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 10:26 XXVII/847/16 Uchwała w sprawie przyznania Dolnośląskiej Izbie Turystyki Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 10:25 XXVII/846/16 Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wybranych jednostek kultury, podlegających Samorządowi Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 10:17 XXVII/845/16 Uchwała w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
04.11.2016 10:10 XXVII/844/16 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
04.11.2016 10:08 XXVII/843/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 09:57 XXVII/842/16 Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Wrocław realizacji zadania własnego Województwa Dolnośląskiego z zakresu promocji województwa
04.11.2016 09:54 XXVII/841/16 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego ograniczania niskiej emisji na terenie województwa dolnośląskiego
04.11.2016 09:34 XXVII/840/16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Stronie Śląskie darowizny nieruchomości zabudowanych, położonych w Stroniu Śląskim przy ul. Morawka 42 i 43, stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego
04.11.2016 09:26 XXVII/839/16 Uchwała w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
04.11.2016 09:08 XXVII/838/16 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2016 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Złotoryja na zakup lokali dla pogorzelców
04.11.2016 09:07 XXVII/837/16 Uchwała w sprawie wyznaczenia aglomeracji Ścinawa
04.11.2016 09:05 XXVII/836/16 Uchwała w sprawie likwidacji aglomeracji Jordanów Śląski

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna