Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.12.2016 09:34 XXVIII/895/16 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2017 rok
01.12.2016 09:32 XXVIII/894/16 Uchwała w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej partnerom w projekcie „Zawodowy Dolny Śląsk”
01.12.2016 09:30 XXVIII/893/16 Uchwała w sprawie podjęcia rezolucji ustanawiającej rok 2017 Rokiem Reformacji
07.11.2016 11:15 XXVII/892/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXV/819/16 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zlecenia kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 11:10 XXVII/891/16 Uchwała w sprawie przyznania „Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra” Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 11:09 XXVII/890/16 Uchwała w sprawie przyznania Franciszkowi Skibickiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 11:06 XXVII/889/16 Uchwała w sprawie przyznania Halinie Szymczyk Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 11:05 XXVII/888/16 Uchwała w sprawie przyznania Władysławowi Kuźmiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 11:03 XXVII/887/16 Uchwała w sprawie przyznania Marianowi Gwieździe Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:59 XXVII/886/17 Uchwała w sprawie przyznania Romualdowi Jankowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:54 XXVII/885/16 Uchwała w sprawie przyznania Maciejowi Biardzkiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:53 XXVII/884/16 Uchwała w sprawie przyznania Annie Ziętek – Fideckiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:51 XXVII/883/16 Uchwała w sprawie przyznania Jadwidze Raziuk Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:50 XXVII/882/16 Uchwała w sprawie przyznania Barbarze Królak – Olejnik Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:48 XXVII/881/16 Uchwała w sprawie przyznania Czesławowi Grzelczakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:47 XXVII/880/16 Uchwała w sprawie przyznania Mirosławowi Zbieroniowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:45 XXVII/879/16 Uchwała w sprawie przyznania Halinie Możdżyńskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:44 XXVII/878/16 Uchwała w sprawie przyznania Wiesławowi Nowakowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:43 XXVII/877/16 Uchwała w sprawie przyznania Krystynie Kijewskiej Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:40 XXVII/876/16 Uchwała w sprawie przyznania Romanowi Karpiakowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:38 XXVII/875/16 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Sinkuciowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:31 XXVII/874/16 Uchwała w sprawie przyznania Włodzimierzowi Perliceuszowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:23 XXVII/873/16 Uchwała w sprawie przyznania Janowi Kulpińskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:22 XXVII/872/16 Uchwała w sprawie przyznania Krystynie Juszkiewicz Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:20 XXVII/871/16 Uchwała w sprawie przyznania Krzysztofowi Dyli Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:18 XXVII/870/16 Uchwała w sprawie przyznania Wojciechowi Chadżemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:16 XXVII/869/16 Uchwała w sprawie przyznania Franciszkowi Lesickiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:14 XXVII/868/16 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Kozłowskiemu Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:13 XXVII/867/16 Uchwała w sprawie przyznania Henrykowi Kowalikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
07.11.2016 10:11 XXVII/866/16 Uchwała w sprawie przyznania Bożenie Kończak Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna