Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.12.2016 15:12 XXIX/925/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/546/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2016 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
28.12.2016 15:07 XXIX/924/16 Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do Europejskiej Sieci Współpracy Regionów w zakresie Badań i Innowacji (ERRIN)
28.12.2016 15:06 XXIX/923/16 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska wobec planowanych zmian w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
28.12.2016 15:05 XXIX/922/16 Uchwała w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2017
28.12.2016 14:57 XXIX/921/16 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 11:53 XXVIII/920/16 Uchwała w sprawie przyznania Bogusławowi Michnikowi Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 11:52 XXVIII/919/16 Uchwała w sprawie przyznania Agacie Sikorze Odznaki Honorowej Srebrnej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 11:50 XXVIII/918/16 Uchwała w sprawie przyznania Andrzejowi Zielińskiemu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 11:49 XXVIII/917/16 Uchwała w sprawie przyznania Józefowi Paterowi Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 11:44 XXVIII/916/16 Uchwała w sprawie przyznania Cechowi Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bolesławcu Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 11:08 XXVIII/915/16 Uchwała w sprawie przyznania Stowarzyszeniu Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej Commando Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 11:07 XXVIII/914/16 Uchwała w sprawie przyznania Karkonoskiemu Sejmikowi Osób Niepełnosprawnych Odznaki Honorowej Złotej Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 11:02 XXVIII/913/16 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania Stowarzyszenia „PRO FUTURO” do usunięcia naruszenia prawa dokonanego uchwałą nr XXVII/839/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych i innych lokali wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
01.12.2016 11:00 XXVIII/912/16 Uchwała w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 10:59 XXVIII/911/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/441/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
01.12.2016 10:57 XXVIII/910/16 Uchwała w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2016
01.12.2016 10:55 XXVIII/909/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XVII/440/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Dolnośląskiego
01.12.2016 10:54 XXVIII/908/16 Uchwała w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Nr XX/543/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/617/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
01.12.2016 10:52 XXVIII/907/16 Uchwała w sprawie przystąpienia Województwa Dolnośląskiego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa
01.12.2016 10:50 XXVIII/906/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/290/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny lokalu użytkowego nr 1, położonego w Krośnicach przy ul. Sanatoryjnej 22 B na rzecz Gminy Krośnice
01.12.2016 10:49 XXVIII/905/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/588/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej wybranym gminom na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w latach 2016-2017
01.12.2016 09:44 XXVIII/904/16 Uchwała w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 września 2016 roku w sprawie o sygnaturze akt III SA/Wr 359/16
01.12.2016 09:43 XXVIII/903/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXV/761/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań dotyczących zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich
01.12.2016 09:42 XXVIII/902/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XX/558/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, udostępnionych dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów
01.12.2016 09:40 XXVIII/901/16 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie
01.12.2016 09:39 XXVIII/900/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr VIII/87/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie powierzenia w latach 2015-2016 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
01.12.2016 09:38 XXVIII/899/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/1631/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia w roku 2014 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
01.12.2016 09:37 XXVIII/898/16 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/1026/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie powierzenia w roku 2013 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań drogowych
01.12.2016 09:36 XXVIII/897/16 Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia z Województwem Lubuskim w sprawie przyjęcia powierzanego zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii komunikacyjnej (Wrocław) – Legnica – Żary – Tuplice – Granica Państwa
01.12.2016 09:35 XXVIII/896/16 Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna